Budowa Bio-elektrofiltru rozpoczęła się w grudniu 2017 roku, kiedy to w Żarach pojawiły się pierwsze fundamenty. Dziś prace przekraczają półmetek – suszarnia zyskuje układ elektrostatyczny i zostają zamontowane pierwsze elementy komina.

Nowy Bio-elektrofiltr to element długoterminowej strategii realizowanej przez SWISS KRONO POLSKA, która zakłada produkcję wyrobów w poszanowaniu środowiska naturalnego. Uruchomienie tego urządzenia zapewni połączenie wszystkich linii SWISS KRONO, produkujących płyty drewnopochodne, do dwóch elektrofiltrów, a co za tym idzie – gazy odlotowe powstające w procesie produkcyjnym zostaną skutecznie oczyszczone.

Jak działa Bio-elektrofiltr?

Gazy, które powstają przy produkcji MDF, zostają wstępnie oczyszczone przy pomocy cyklonów, aby następnie trafić do Bio-elektrofiltru, dzięki któremu zostają zwilżone w celu obniżenia temperatury i wytrącenia cząstek stałych. Następnie trafiają do płuczki biologicznej, gdzie odpowiednio dobrane mikroorganizmy redukują lotne związki organiczne, w tym formaldehyd. Kolejnym etapem oczyszczania będzie układ elektrostatyczny, gdzie na skutek działania prądu o bardzo wysokim napięciu – ponad 100 000 V, powodującym jonizację gazów, nastąpi oczyszczanie ich z pyłów i lotnych związków organicznych poprzez zbieranie cząstek stałych i aerozoli na elektrodach osadczych oraz utlenianie pozostałych lotnych związków organicznych w postaci gazowej. Oczyszczone gazy po przejściu przez separator kropel odprowadzane będą do powietrza za pomocą komina Bio-elektrofiltru. Woda procesowa krążąca w Bio-elektrofiltrze wykorzystywana na etapie zwilżania gazów, na płuczce biologicznej oraz do spłukiwania elektrod osadczych, stale poddawana będzie oczyszczaniu w odrębnej sekcji biologicznej.

[NS]

Data dodania: 29.06.2018