Związek Pracodawców Business Centre Club po raz drugi zorganizował konkurs „Firma Dobrze Widziana”, którego celem jest promocja przedsiębiorców oraz zarządzania zgodnego z założeniami społecznej odpowiedzialności. Do grona nominowanych firm, jako jedyna z branży, dołączyła Ceramika Paradyż.

Projekt ten prowadzony jest we współpracy z Instytutem Badawcym GfK Polonia. Program uzyskał też dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 2.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W maju 2010 roku Instytut przeprowadził badanie omnibusowe na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. Respondenttów pytano między innymi o to, co według nich oznacza „firma odpowiedzialna społecznie”. 57% osób odpowiedziało, że oznacza to tworzenie miejsc pracy, 55% że jest to dobre traktowanie pracowników, 38% respondentów uznało, że wyznacznikiem CSR jest dawanie zatrudnienia, a 37% że ma to związek z oferowaniem dobrej jakości towarów i usług.

Ceramika Paradyż znalazła się w gronie 5 wyróżnionych firm z województwa łódzkiego.

Data dodania: 30.12.2010