Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Ergonomicznej „ERGONOMIA – INWESTYCJA W SUKCES”, która odbędzie się 18 listopada w Warszawie.

VI Międzynarodowa Konferencja Ergonomiczna odpowie na pytanie, ile kosztuje ergonomia jako inwestycja:

  • z punktu widzenia wybranych branż i rodzajów produktów i usług
  • jaka jest skłonność przedsiębiorstw do korzystania z wyników badań ergonomicznych na etapie projektowania produktów i usług,
  • jakimi kryteriami kierują się przedsiębiorcy decydując o inwestycjach w implementację ergonomicznych rozwiązań i w jaki sposób mierzona jest opłacalność takich działań.

Zaproszeni do prelekcji goście to przedstawiciele dużych firm, producentów i usługodawców, świata nauki z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, których wiedza stanowi podstawę wszelkich działań innowacyjnych. Prelegenci przedstawią swoje, płynące z doświadczenia zawodowego, obserwacje i wyniki prowadzonych badań.

Konferencja będzie miejscem spotkań pracowników naukowych, projektantów, doradców i przedsiębiorców. Ma też zainspirować do stosowania innowacyjnych rozwiązań przynoszących realne korzyści finansowe oraz stanowiących o silnej pozycji konkurencyjnej firmy.

Data dodania: 30.08.2010