NEPCon został uznany przez Komisję Europejską Organizacją Monitorującą według EUTR. Ma ona na celu wspieranie przedsiębiorstwa, które chcą postępować zgodnie z przepisami EU Timber Regulation. Rozporządzenie to obejmuje wymagania dla firm importujących produkty pochodzenia drzewnego.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek europejski asortyment produktów z drewna, poprzez rozporządzenie EUTR zobowiązani są do wdrożenia Systemu Należytej Staranności, którego zadaniem jest minimalizowanie ryzyka pozyskania nielegalnego drewna oraz prowadzenie regularnej oceny wdrożonego systemu.

KE uznała, że system LegalSource opracowany przez NEPCon, jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami EUTR i stanowi podstawę do uznania firmy NEPCon jako Organizacji Monitorującej. Oznacza to, że wsparcie NEPConu w zakresie wdrożenia Systemu Należytej Staranności, a tym samym dostosowania się do rozporządzeń EUTR, mogą uzyskać przedsiębiorstwa z całej UE. Współpraca z Organizacją Monitorującą jest dobrowolna.

EUTR dużo zmienia

W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost popularności systemów certyfikacji drewna, takich jak FSC. Firmy dążą do odpowiedzialnego i legalnego pozyskiwania drewna. Nie oznacza to, że problem nielegalnego zdobywania produktów nie istnieje. Dostosowywanie się przedsiębiorstw do rozporządzenia EUTR może w dużym stopniu wpłynąć na obniżenie częstotliwości występowania tego zjawiska.

 

 

Data dodania: 09.10.2013