Firma Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe otrzymała certyfikat programu Rzetelna Firma, który jest przyznawany firmom o zweryfikowanej rzetelności, solidności i wiarygodności.

Celem programu Rzetelna Firma, prowadzonego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, jest upowszechnienie w biznesie zasad etycznych związanych z praworządnością, rzetelnością i transparentnością. Firmy wyróżnione tym certyfikatem muszą przejść dokładny proces weryfikacyjny, który sprawdza standardy i zasady według których działa przedsiębiorstwo.

Badane są m.in. przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie, wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach, przejrzystość i jasność podejmowanych działań dla innych uczestników obrotu gospodarczego, a także odpowiedzialność wyrażająca się poprzez budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji gospodarczych.

Data dodania: 27.04.2011