Marbet – istniejący od 30 lat na rynku producent mebli – został uhonorowany statuetką „Perła Polskiej Gospodarki” przyznawaną przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Oficynę Wydawniczą „Rynek Polski”.

Finał VII edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie 19 listopada.

 

Perłą polskiej gospodarki zostaje firma, która spełnia następujące kryteria:

 

  • Wielkość przychodów z całokształtu gospodarki nie jest mniejsza niż 100 mln zł
  • Wskaźniki: dynamika przychodów ogółem, rentowność sprzedaży, stopa zwrotu brutto na aktywach, stopa zwrotu netto na kapitale własnym, wydajność pracy, łączna produktywność kapitału ludzkiego i rzeczowego (TFP), obsługa zadłużenia nie są niższe niż 10% wielkości średniej osiąganej przez przedsiębiorstwa o przychodach ogółem 100 mln zł i więcej

Nagroda ta trafiła do firmy Marbet w kategorii „Perły Duże”, do której kwalifikują się firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milinów złotych.

Laureaci odebrali nagrody z rąk przewodniczącego sejmowej komisji „Przyjazne Państwo” Adama Szejnfelda oraz prezes Oficyny Wydawniczej „Rynek Polski” Krystyny Woźniak-Trzosek. Tegoroczną edycję rankingu honorowym patronatem objęli Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki oraz prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Data dodania: 13.12.2010