W dniach od 12 do 13 marca, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2015 w Poznaniu, odbędą się Mistrzostwa Polski w Montażu Wykładzin.

Zwycięzca może być tylko jeden

Głównym zadaniem uczestników będzie ułożenie odpowiedniego wzoru z wykładzin podłogowych. Finałowe prace oceniane będą przez międzynarodowe jury. Kryteria jakie będą brane pod uwagę, aby wyłonić Mistrza Polski w Montażu Wykładzin 2015 to: porządek i zasady przestrzegania przepisów BHP na stanowisku pracy, przebieg realizacji zadania, staranność oraz czystość. Oprócz tego pod uwagę będzie brana jakość i precyzja wykonania wzoru, dokładność cięć, jego wymierzenie i trasowanie, zamocowanie i trwałość. Ocenie podlegać będzie także czas wykonania oraz stopień trudności wykonanego wzoru. Zwycięzca otrzyma nagrody ufundowane przez sponsorów oraz Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy.

Akcje towarzyszące

Oprócz Mistrzostw Polski dla zwiedzających targi BUDMA 2015 przygotowano wiele atrakcji. PSP zorganizuje m.in. prezentację najnowszych technologii, warsztaty, pokazy rzemiosła posadzkarskiego, specjalistyczne bloki seminaryjne i warsztatowe. Jednym z wykładowców będzie Dariusz Turski – rzeczoznawca i przedstawiciel firmy UZIN. Będzie on prezentować budowę oraz zasady działania mas szpachlowych. Oprócz tego poruszany będzie temat wpływu warunków na placu budowy na czas wiązania produktów chemicznych. Przedstawione zostaną także metody ich pomiarów.

Kolejny wykład poprowadzi Janusz Dziewanowski – rzeczoznawca i przedstawiciel firmy UZIN. W trakcie jego wystąpienia zostanie poruszona kwestia aktualnego stanu prawnego, który dotyczy obowiązków posadzkarza i konsekwencji z nich wynikających, w aspekcie stosowania podkładów pod posadzki.

Podczas części praktycznej zaprezentowane zostaną możliwości stripperów marki WOLFF w usuwaniu starych wykładzin podłogowych. Warsztaty poprowadzi Bogusław Kaczorowski.

Data dodania: 03.03.2015