Ogólnopolski producent kostki brukowej – firma POLBRUK SA – został wyróżniony w rankingu Diamenty Forbesa 2011 w kategorii przedsiębiorstw osiągających przychody ze sprzedaży przekraczające ćwierć miliona złotych.

Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest w oparciu o szwajcarską metodę wyceny wartości firm, która uwzględnia zarówno wyniki finansowe, jak i wartość ich majątku.

Dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2009 roku, zgromadziła wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Polska. Firmom umieszczonym w tej bazie został przyznany rating wiarygodności, który oznacza, że firmy są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA), mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami, a także wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2005-2008.

Data dodania: 08.02.2011