Drewniana przenośna podłoga sportowa firmy Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe zostanie wykorzystana podczas VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych – Kielce, Skarżysko Kamienna 2012.

Na imprezie, która odbędzie się w dniach od 29 lutego do 3 marca przenośny parkiet firmy Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe posłuży jako arena zmagań w hokeju halowym.

Action Nitro Panel FC wypożyczany przez Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe to system przenośnej podłogi sportowej, przeznaczonej do organizacji zawodów sportowych zarówno na poziomie profesjonalnym jak i amatorskim. Podłoga może być montowana zarówno wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz. Specjalna konstrukcja zapewnia szybki montaż i demontaż, gwarantuje stabilność i doskonałą amortyzację.

Data dodania: 27.02.2012