W lutym rozpoczyna się projekt „Regiodizajn – design jako element tożsamości regionalnej”, który ma na celu prezentację i promocję wielkopolskiego designu oraz porównanie rodzimych dokonań w dziedzinie wzornictwa z osiągnięciami bardziej rozwiniętych europejskich regionów.

Regiodizajn ma być platformą porównań osiągnięć projektantów, współpracy i dialogu. Ma również na celu znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Czy obecnie istnieje regionalny design?
  • Co wyróżnia wielkopolski design?
  • Czy we współczesnym świecie regionalizm jest siłą czy słabością?

„Regiodizajn – design jako element tożsamości regionalnej” składa się z otwartych prelekcji, wystaw i konferencji. Rozpocznie się cyklem prelekcji, które odbędą się 24,25 i 26 lutego w Poznaniu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Prelegentami będą Josyane Franc, Zuzanna Skalska oraz Paweł Grobelny.

Do współpracy w ramach tego projektu zostanie zaproszonych dziesięciu, wybranych w drodze konkursu, projektantów z Wielkopolski, którzy przygotują prototypy obiektów.

Prace polskich oraz zagranicznych (pochodzących z regionów Brabancji, Saint-Etienne, Badenii-Wirtemberii oraz Lombardii) designerów zostaną zaprezentowane jesienią br. na wystawach w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Łodzi.

Projekt zakończy konferencja poświęcona budowaniu tożsamości regionów poprzez design, roli designu w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz trendom w designie.

Regiodizajn jest realizowany w ramach projektu „Istota rzeczy – istota designu. Promocja wzornictwa z Wielkopolski jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Data dodania: 07.02.2011