Informacje dotyczące branży, wykłady ekspertów, a także rejs statkiem po rzece Spree – wszystko to znalazło się w programie spotkania członków Europejskiego Związku Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF), które odbyło się z inicjatywy Kronotex w Berlinie.

Stolica Niemiec, zwłaszcza w maju, zdaje się być idealnym miejscem spotkań – choć aspekt towarzyski zwykle odgrywa dużą rolę podczas zjazdów członków EPLF, nie brakuje czasu na ciężką pracę.

Nowy członek EPLF

Na początku roku 2011 do Związku dołączył HDM Holz Dammers Moers – jako członek zwyczajny. Obecnie Europejski Związek Producentów Podłóg Laminowanych liczy zatem dwudziestu dwóch członków zwyczajnych oraz dwudziestu siedmiu członków stowarzyszonych. Członkami zwyczajnymi są producenci podłóg laminowanych, a członkami stowarzyszonymi dystrybutorzy produktów tego przemysłu.

Europejski rynek podłóg laminowanych wzrasta

Jak zwykle, ważnym tematem spotkania członków związku była sytuacja gospodarcza na świecie, która ma silny wpływ na rozwój europejskiego przemysłu podłóg laminowanych. Tym razem wieści są optymistyczne.

Niewielki wzrost zaobserwowano w Europie Zachodniej oraz na rynkach Europy Wschodniej, co wskazuje na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, mimo, że wskaźnik ten jest cały czas przedmiotem wahań.

Na czele statystyk sprzedaży w Europie Zachodniej plasują się Niemcy i Francja, natomiast w Europie Wschodniej przodują Polska, Rosja i Rumunia. Dynamicznie rozwija się także sprzedaż na wielu rynkach Bliskiego Wchodu.

Rynek podłóg laminowanych w Ameryce Południowej także podnosi się po kryzysie, co jest widoczne zwłaszcza w Chile.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w Ameryce Północnej oraz w Azji, gdzie rozwój rynków po ożywieniu, które nastąpiło na początku 2011 roku, jest obecnie raczej umiarkowany. W Azji szczególnie silne są rynki w Izraelu oraz Iranie.

Walka o standardy

Innym kluczowym zadaniem stojącym przed Europejskim Związkiem Producentów Podłóg Laminowanych są działania zmierzające w kierunku ustalania i dopasowywania standardów oraz norm. Jednym z ważniejszych projektów Komitetu Technicznego EPLF jest aktywny udział w rewizji normy EN 14041 wobec wymagań Unii Europejskiej. Szczególnie ważne w tym wypadku są kwestie ujednolicenia parametrów związanych z ekologią, takich jak wartości progowe dla emisji lotnych związków organicznych. Te działania idą w parze z pracami nad normą ISO dla podłóg laminowanych, które są w zaawansowanej fazie.

Szkic standaryzacji dla materiałów podkładowych, opracowany przez Komitet Techniczny EPLF, został przedłożony odpowiednim organom Unii Europejskiej w zeszłym roku. Obecnie trwają badania mające na celu weryfikację wymagań i metod w niej określonych.

Czas na nowe badanie rynku

Europejski Związek Producentów Podłóg Laminowanych zamierza przeprowadzić nowe badanie rynku w kilku krajach europejskich. Rezultaty tego badania zostaną przedstawione na przyszłorocznych targach Domotex.

EPLF liczy zwłaszcza na zdanie klientów końcowych i architektów w kwestii wizerunku podłóg laminowanych. Wyniki tego badania mają pomóc w dokładnym ustaleniu postrzegania tego rodzaju podłóg przez uczestników rynku. EPLF nie ukrywa, że wyniki te będą miały realny wpływ na działania komunikacyjne Związku w najbliższych latach.

Obecnie Związek dąży do wypozycjonowania podłóg laminowanych jako pierwszego wyboru spośród wszystkich rodzajów podłóg w mediach konsumenckich i branżowych za pomocą odpowiednich i ciągłych działań PR-owych.

Odważnie w przyszłość

Program spotkania w Berlinie zawierał także dwa wykłady – każdy z nich dotykał zgoła odmiennej tematyki, ale oba zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem. Z jednej strony poruszono temat właściwego ustawodawstwa związanego z działalnością antymonopolową, a z drugiej mówiono o tzw. smart mediach – przyszłości komunikacji.

W swoim wykładzie, adwokat dr Christina Malz z SZA Mannheim, opowiedziała zgromadzonym o najnowszej praktyce prawa antymonopolowego używając barwnych przykładów.

Szanse i zagrożenia płynące ze współczesnych mediów komunikacyjnych w Internecie stały się z kolei tematem wykładu dr. Andreasa Steinle z Instytutu Przyszłości Kelkheim (Future Institute Kelkheim).

Tegoroczne spotkanie członków EPLF zakończyło się zatem wieloma trafnymi spostrzeżeniami i bodźcami do dalszego działania. Efekty tych rozmów członkowie Związku będą mogli podsumować już za rok – w dniach 23-24 maja 2012 w Moguncji ma się bowiem odbyć kolejne spotkanie.

Data dodania: 13.06.2011