Choć jest jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować, przedstawiciele Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP) na podstawie zebranych na początku 2012 roku danych, oceniają, że ten rok będzie trudny dla producentów podłóg drewnianych.

Sytuacja, którą obserwujemy w ostatnich latach, w tym roku będzie się według specjalistów FEP utrzymywać. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej w niektórych regionach Europy.

Widoczny jest rozdźwięk pomiędzy krajami Europy Środkowej i skandynawskimi, które radzą sobie w obecnej sytuacji dobrze, a krajami południowej Europy.

Poniższa tabela podsumowuje obecną sytuację na poszczególnych rynkach.

Austria
2011 rok był w tym państwie dobrym okresem, a 2012 rozpoczął się stabilnie. Austria utrzymuje niską stopę bezrobocia, a sektor przedsiębiorstw prywatnych ma się dobrze. Problematyczny jest natomiast dług publiczny, który ogranicza środki na inwestycje.
Belgia
Nie zaobserwowano żadnych spektakularnych zmian na rynku parkietów w tym kraju na początku 2012 roku. Ogólna sytuacja gospodarcza poprawia się ze względu na wzrastające PKB, nieznaczny spadek bezrobocia i obniżenie deficytu budżetowego.
Dania
Na początku 2012 roku rynek parkietów w tym państwie utrzymywał się na podobnym poziomie, odnotowano jedynie nieznaczny spadek.
Finlandia
Rynek parkietów w Finlandii odnotował niewielki wzrost.
Francja
Pierwszy kwartał 2012 roku zakończył się na podobnym poziomie, jednak wiele firm boryka się z brakiem stabilności. Maleje liczba nowych budynków. Konsumenci także wykazują brak zaufania i niepewnie podejmują decyzje inwestycyjne.
Niemcy
Sprzedaż podłóg drewnianych w pierwszym kwartale 2012 nieznacznie wzrosła. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szerokie deski. Sytuacja gospodarcza kraju w tym okresie uległa poprawie. Sektor budowlany funkcjonuje dobrze. Konsumenci i dystrybutorzy wykazują pewną dozę zaufania.
Włochy
Rynek parkietów w tym państwie był mniej więcej na stałym poziomie w 2011 roku, jednak tendencja w ostatnim kwartale ubiegłego roku i pierwszym 2012 roku jest wyraźnie spadkowa. Sytuacja gospodarcza Włoch jest bardzo trudna, to prawdopodobnie najgorszy czas dla tego kraju od początku kryzysu. Wiele firm staje przed koniecznością zwolnień pracowników lub upada. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, coraz trudniej będzie też o otrzymanie pożyczki.
Holandia
Sytuacja gospodarcza jest niepewna i osłabia rynek. Ten sam negatywny trend dotyka także eksport.
Norwegia
Rynek parkietów wzrósł o ponad 10%, a sektor budowlany w styczniu i lutym 2012 odnotował 19-procentowy wzrost. W 2011 roku wybudowano 28 tysięcy nowych domów, a w 2012 spodziewanych jest 31 tysięcy.
Hiszpania
Sytuacja w Hiszpanii jest bardzo trudna. Rynek w pierwszym kwartale 2012 roku znacznie spadł. Oczekiwane zainteresowanie parkietami jest niższe niż przed rokiem.
Szwecja
W pierwszym kwartale bieżącego roku rynek pozostał stabilny. Rynek funkcjonuje dobrze, nasila konkurencja, szczególnie w handlu detalicznym. Szwedzka korona pozostaje silna.

Data dodania: 19.06.2012