Polska pnie się w górę rankingu państw wiodących pod względem ilości certyfikowanych przedsiębiorstw. Na początku listopada liczba certyfikatów grupowych i indywidualnych FSC CoC w naszym kraju przekroczyła tysiąc.

Jak pokazują badania Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) najszybciej rozwijającym się systemem certyfikacji gospodarki leśnej i produktów z drewna jest Forest Stewardship Council (FSC).

Jak wynika z raportu stworzonego przez tą organizację na temat rozwoju systemu certyfikacji na świecie, ponad 148 850 mln ha obszarów leśnych na świecie jest certyfikowanych zgodnie ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Polska znajduje się w czołówce państw z największą powierzchnią lasów z certyfikatem FSC. Zajmuje w światowym rankingu wysoką piątą pozycję z 7 004 771 ha certyfikowanych lasów. Na wyższych miejscach znalazły się największe i najbardziej zalesione kraje: Kanada, Stany Zjednoczone, Rosja i Szwecja.

Z raportu wynika także, że 21 881 firm z branży drzewnej i papierniczej z całego świata posługuje się certyfikatem FSC. W Polsce indywidualnym certyfikatem FSC CoC posługuje się 631 firm.

Głównym celem FSC Polska jest popularyzacja idei odpowiedzialnej gospodarki leśniej oraz promocja systemy certyfikacji w naszym kraju. Podstawowym warunkiem posługiwania się certyfikatem FSC CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji lub handlu oraz posiadanie numeru nadanego przez jednostkę certyfikującą po pozytywnie przebytym audycie.

Data dodania: 18.11.2011