Zapotrzebowanie na drewno egzotyczne na całym świecie systematycznie rośnie. Podczas tegorocznej DREMY Wim Ellenbroek, dyrektor programowy The Borneo Initiative, starał się przekonać polskich przedsiębiorców, że zwiększając popyt na certyfikowane drewno egzotyczne przyczynią się do ochrony lasów tropikalnych oraz sprawią, że zakup certyfikowanego drewna z Indonezji będzie łatwiejszy.

Wim Ellenbroek starał się uświadomić uczestników konferencji „Drewno Egzotyczne – Projekt Borneo” w Poznaniu, że wkrótce zmienią się w wielu krajach przepisy prawne dotyczące pochodzenia drewna egzotycznego oraz przekonać, że warto wyjść poza ten standard.

The Borneo Initiative – jak to się zaczęło?

W 2005 roku WWF, FSC Holandia, holenderskie organizacje budowlane oraz władze lokalne rozpoczęły projekt o nazwie Kampania Borneo. Instytucje te uznały, że proces degradacji lasów na Borneo powinien zostać zrównoważony poprzez wykorzystywanie drewna z lasów odpowiednio zarządzanych. Uznano, że rosnący popyt na drewno certyfikowane nakłoni właścicieli lasów i sprzedawców drewna do praktykowania zasad zrównoważonego rozwoju, a dobrze uregulowana wycinka drzew zapewni im satysfakcjonujące dochody.

Kampania okazała się sporym sukcesem – 46 firm budowlanych z Holandii podpisało umowy partnerskie zobowiązujące je do używania drewna certyfikowanego przy nowych budowach.

W 2007 i 2008 roku inicjatorzy tej konferencji – FSC Holandia, WWF i firmy budowlane – kontynuowały i intensyfikowały kampanię wspierającą używanie certyfikowanego drewna z Borneo w holenderskim sektorze mieszkaniowym. Podejmowano rozmowy z kolejnymi partnerami w łańcuchu dostaw – deweloperami, którzy wyrazili poważne zainteresowanie rozwojem inicjatywy.

Założenia Projektu Borneo

Głównym celem The Borneo Initiative jest indonezyjska część wyspy Borneo, czyli Kalimantan, zwana także sercem Borneo. Tutaj Projekt Borneo działa na rzecz wielkoskalowej certyfikacji naturalnych lasów i pokrywa część kosztów związanych z jej uzyskaniem. Zadaniem organizacji jest mobilizacja obu stron łańcucha dostaw drewna egzotycznego, czyli zarówno dostawców w Indonezji, jak i odbiorców w Europie.

The Borneo Initiative chce być otwartą platformą, łącznikiem współpracy pomiędzy rządowymi i pozarządowymi organizacjami, niezależnymi ekspertami, jednostkami certyfikującymi oraz właścicielami lasów w służbie wspólnemu celowi: zrównoważonemu gospodarowaniu lasami naturalnymi Indonezji.

Dlaczego Borneo?

Wszystkie te projekty są od siebie niezależne. Projekt Borneo skupia się na wyspie, która jest zarządzana przez Indonezję i Malezję, ponieważ jest to ostatnia szansa by ochronić lasy tropikalne na naprawdę dużą skalę. Borneo zajmuje bowiem powierzchnię 75 tysięcy kilometrów kwadratowych (dwa razy tyle co Polska), a powierzchnia lasów przekracza tam 40 tysięcy km2.

Cele Projektu Borneo

Wszystkie lasy na Borneo są zarządzane przez rząd i żeby móc je wycinać należy uzyskać koncesję. Jednak legalność w Indonezji nie oznacza zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja lasów jest systemem kontroli i śledzenia drewna oraz produktów z tego surowca, który ma na cele zapewnienie, że są one zgodne ze ścisłymi wytycznymi FSC i LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia – organizacja, która rozwija system certyfikacji lasów i systemy akredytacji, które wspierają misję sprawiedliwego i zrównoważonego zarządzania zasobami lasów w Indonezji). Proces certyfikacji rozpoczyna się w lesie i jest rozciągany na cały łańcuch dystrybucji, tak by ostateczny klient miał pewność, że produkt, który kupuje został wytworzony z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych odpowiedzialnie.

Celem Projektu Borneo jest zwiększenie ilości certyfikowanych lasów (do 2013 roku planowana jest certyfikacja dodatkowych 3 mln ha, a do 2015 roku kolejnych 4 mln ha) oraz ułatwienie dostępu do drewna certyfikowanego zainteresowanym przedsiębiorstwom.

Podczas poznańskiej konferencji dyrektor programowy The Borneo Initiative zachęcał polskich przedsiębiorców do informowania o poziomie zapotrzebowania na drewno egzotyczne w Polsce. W zamian przedstawiciele Projektu Borneo przekażą bezpłatnie przedsiębiorcom kontakty do indonezyjskich dystrybutorów. Rozmowy z przedstawicielami polskich firm pomogą także The Borneo Initiative uzyskać dotacje z rządu holenderskiego – tylko na podstawie nawiązanych kontaktów są one bowiem przyznawane organizacji.

Dotychczasowe osiągnięcia Projektu Borneo

Do 2008 roku organizacja ustanowiła wszystkie procedury administracyjne, włączając w to model certyfikacji, który został dokładnie opisany i wdrożony. Powstały biura organizacji w Holandii i Indonezji (Jakarta). Dotychczas certyfikowano 13 lasów (na terenie Kalimantanu, Papui-Nowa Gwinea oraz Molukkas), a trakcie certyfikacji jest około 1,4 mln ha.

Aby kontynuować swoją misję Projekt Borneo cały czas pozyskuje sponsorów wśród krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorstw.

Degradacja lasów tropikalnych, nie bez kozery nazwanych płucami świata, stale postępuje – to fakt. Na szczęście coraz mocniej zarysowuje się tendencja do świadomego korzystania z zasobów natury. Chcąc nie chcąc rządy państw, producenci, dystrybutorzy, a także klienci zmobilizują się do przywiązywania większej wagi do tzw. zrównoważonego rozwoju. Dobrze, że pojawiają się inicjatywy, które chcą ten proces przyspieszyć.

Data dodania: 19.04.2011