18 września br. odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP). Na spotkaniu omówiono między innymi obecną sytuację rynku podłóg drewnianych w Europie i najnowsze wskaźniki ekonomiczne dotyczące tego rynku.

Są jakieś pozytywne informacje: ostatni wskaźnik nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej pokazuje, że trend wzrostowy został utrzymany, wzrosty są widoczne zarówno w strefie euro, jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Choć są to dobre informacje, niestety optymistyczne oczekiwania dotyczące popytu nie sprawdziły się, a zainteresowanie podłogami drewnianymi pogorszyło się w 2013 roku.

Informacje przekazane przez członków FEP z poszczególnych krajów, potwierdzają wcześniejsze informacje, że europejscy producenci podłóg drewnianych nadal muszą mierzyć się z istotnymi różnicami na poziomie krajowym.

Poniżej znajdą Państwo krótki przegląd rynku – podsumowanie z podziałem na kraje:

 

Austria (spadek) – surowe warunki pogodowe w Austrii, które wpłynęły już na zainteresowanie podłogami drewnianymi w pierwszym kwartale 2013 roku, nadal miały widoczny wpływ podczas trudnej wiosny w tym kraju. To upatruje się jako główne przyczyny delikatnego spadku sprzedaży parkietów na tym rynku o około 2% w pierwszym półroczu 2013 roku.

Belgia (spadek) – w Belgii panuje niekorzystny sytuacja ekonomiczna, różne źródła FEP pokazują, że spadek sprzedaży podłóg drewnianych przekroczył 5% w pierwszym półroczu 2013 (porównując rok do roku).

Dania (spadek) – po stabilnym pierwszym kwartale, w drugim sprzedaż podłóg drewnianych spadła i utrzymuję tę tendencję. Porównując rok do roku w pierwszym półroczu 2013 Dania odnotowała spadek sprzedaży o 4% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku.

Finlandia (spadek) – w pierwszym półroczu 2013 zainteresowanie podłogami drewnianymi spadło w tym kraju o 3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku.

Francja (spadek) – pierwsze półroczne 2013 to dla rynku francuskiego spadek sprzedaży parkietów o 10%. Tendencje, które można było zaobserwować już w pierwszym kwartale, są nadal aktualne – konsumenci mają nadwątlone zaufanie do rynku w obecnej sytuacji gospodarczej, a władze państwa nie rozwiązują ich rzeczywistych problemów.

Niemcy (bez zmian) – sprzedaż parkietów w pierwszym półroczy 2013 roku utrzymał się na ubiegłorocznym poziomie. Sektor budowlany odnotował natomiast wzrost pozwoleń na budowę.

Włochy (spadek) – wysokie podatki mają negatywny wpływ na konsumentów. Sprzedaż parkietów spadła o 11% w pierwszym półroczu 2013 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W trudnej sytuacji jest cały włoski przemysł drzewny – pierwsze półrocze zamknął utratą 25% sprzedaży.

Holandia (bez zmian) – negatywny trend zdaje się wyhamowywać. Sprzedaż podłóg drewnianych w tym kraju w pierwszym półroczu 2013 roku jest porównywana z sytuacja z roku ubiegłego. Dobrze ma się rynek renowacji – większość ludzi nie decyduje się na wymianę starego parkietu, a na jego odnowienie.

Norwegia (wzrost) – mimo spadku liczby nowych mieszkań, niewielki wzrost można zaobserwować na norweskim rynku podłogowym – wskaźniki sprzedaży poprawiły się o 2% w stosunku do wyników poprzedniego roku.

Hiszpania (spadek) – sprzedaż podłóg drewnianych nadal spada – w pierwszym półroczu spadek wyniósł 10%.

Szwecja (spadek) – popyt na podłogi drewniane kontynuuje tendencję spadkową. Sprzedaż zmniejszyła się o około 3% w pierwszym półroczu 2013.

Szwajcaria (wzrost) – po mniej stabilnym początku roku, sprzedaż parkietów w tym kraju wzrosła w pierwszym półroczu o niecałe 3%. Rynek jest jednak zalewany przez produkty o słabej jakości, co utrudnia właściwy osąd sytuacji w tym regionie.

Data dodania: 18.11.2013