W tym roku po raz pierwszy odbyła się polska edycja programu Best Managed Companies. Wśród laureatów znalazł się czołowy producent płytek ceramicznych Ceramika Paradyż. Celem nadania tytułu najlepiej zarządzanej firmy prywatnej jest uznanie przedsiębiorstw, które osiągają wysokie wyniki dzięki najlepszym standardom zarządzania. Laureaci tegorocznej edycji zostali przedstawieni podczas Gali w Warszawie.

Tysiące firm prywatnych bierze udział w plebiscycie, którego założeniem jest przeprowadzenie wnikliwej analizy wdrożonych sposobów i strategii  zarządzania. Przedsiębiorstwa, które wyraziły chęć udziału, poddane są weryfikacji. Polega ona na dokonaniu analizy kompetencji przywódczych zarządów i właścicieli, a także ocenie praktyk menedżerskich stosowanych w firmach prywatnych.

Plebiscyt Best Managed Companies  funkcjonuje od 1993 roku i cieszy się obiektywnością i przejrzystością działań. Umożliwia on ocenę przedsiębiorstw w czterech obszarach: wyniki finansowe, kultura organizacyjna, innowacje i strategia. Ocena wystawiana jest w oparciu o najlepsze praktyki zarządcze na całym świecie. Jedną z firm wśród laureatów jest Ceramika Paradyż.

Prezes Zarządu Ceramiki Paradyż podziękował wszystkim współpracownikom za otwartość na zmiany i odebrał zaszczytną statuetkę potwierdzającą przyznanie tytułu Najlepiej Zarządzanej Firmy w Polsce. Ceramika Paradyż otwiera listę zwycięzców polskich edycji i zapowiada, że nie ustanie w wysiłkach dążenia do doskonałych strategii i wprowadzania innowacji.

Wyróżnienie przedsiębiorstwa tytułem Best Managed Companies doskonale wpływa na kontakty między kontrahentami i przekłada się na korzyści biznesowe.

Data dodania: 06.07.2022