Walne Zgromadzenie Wspólników Grupy Paradyż podjęło uchwałę o powołaniu nowego zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Łukaszowi Kardasowi, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów został Paweł Łuczka, stanowisko Wiceprezesa ds. Handlu objął Piotr Tokarski, produkcją zarządzać natomiast będzie Patryk Tomczyk. Dwaj ostatni wspólnicy pozostali również na stanowiskach członków zarządu.

Nowy zarząd zapowiada, że będzie kontynuował przyjętą w poprzednich latach strategię, która ma na celu zdobycie pozycji lidera produktowego na rynku europejskim oraz utrzymanie wzrostu przychodów ze sprzedaży na stałym poziomie. Dla Grupy Paradyż istotne jest również zachowanie rentowności spółek oraz zwiększenie eksportu.

Grupa Paradyż realizując zaplanowane działania, zamierza osiągnąć przewagę nad konkurencją oraz polepszyć jakość usług , a szczególnie dział obsługi klienta. Budowanie silnej pozycji firmy oraz inwestycje w nowoczesne technologie to priorytety zarządu nowej kadencji.

Data dodania: 29.06.2012