17 grudnia 2015 roku podpisano list intencyjny o współpracy Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy z Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. W kolejnym roku szkolnym zostanie uruchomiona klasa ze specjalnością posadzkarz wykładzin podłogowych.

Jak powszechnie wiadomo wiele lat temu praktycznie zlikwidowano nauczanie zawodów na poziomie szkół, przy okazji likwidując część istniejących, w tym zawód posadzkarza. Konskwencją tej reformy jest brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Wszyscy parający się posadzkarstwem są przyuczani w różnych, większych lub mniejszych firmach, które nie zawsze są wystarczająco kompetentne.

Celem podejmowanych przez PSP działań jest podniesienie rangi zawodu i jakości świadczonych usług oraz wpisanie go do rejestru, co pomogłoby tym, co na co dzień trudnią się posadzkarstwem. Praca na kolanach przez kilka lub kilkanaście lat wiąże się z nieodwracalnymi zmianami chorobowymi w stawach; nie można wówczas liczyć na pomoc państwa – nie ma zawodu, nieuznawana jest zatem też choroba zawodowa.

Z ramienia ZSB list podpisała dyrektor Magdalena Popielawska, PSP reprezentował prezes Henryk Wagner.

[AW]

Data dodania: 23.12.2015