25 stycznia Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła nowy skład Respect Index’u, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych. Barlinek ponownie został jedną z 16 spółek, które znalazły się w tym rankingu.

Respect Index to projekt warszawskiej GWP, który zadebiutował w listopadzie 2009 roku. W indeksie uwzględniane są firmy, które spełniają wysokie wymogi w zakresie zarządzania, ładu informacyjnego, relacji inwestorskich, etycznego działania oraz dbałości o ekologię.

Rating spółek powstał na podstawie badania ankietowego, które obejmowało obszary zrównoważonego rozwoju, ładu korporacyjnego, zarządzania oraz komunikacji z różnorodnymi grupami interesariuszy. Dodatkową weryfikację stanowił audyt przeprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę Deloitte.

Data dodania: 28.01.2011