W ramach projektu organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego przedsiębiorcy i projektanci mogą wziąć udział w warsztatach, na których zaprezentowane zostaną skuteczne metody tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów oraz sposoby zarządzania ich obecnością na rynku.

„Zaprojektuj swój zysk” to skrócona nazwa projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo (innowacja procesowa i produktowa)”, który jest realizowany od 1 września 2008 do 30 grudnia 2011 roku.

Szkolenia skierowane są do wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz specjalistów ds. rozwoju nowych produktów w przedsiębiorstwach, a także do projektantów wzornictwa.

W najbliższym czasie planowane są dwa warsztaty skierowane do przedsiębiorców.

Pierwszy z nich: „Proces rozwoju nowego produktu wzorniczego” odbędzie się w czterech miastach Polski (we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Łodzi) i będzie trwał dwa dni. Jego celem jest zaprezentowanie modelu zarządzania projektem wzorniczym na podstawie doświadczeń wiodących firm z polskiego rynku, przedstawienie najlepszych praktyk współpracy z projektantami w procesie wdrażania nowego produktu, przećwiczenie metod i narzędzi zarządzania projektem wzorniczym oraz zapoznanie uczestników ze sposobami minimalizacji ryzyka projektowego poprzez zastosowanie metod szacowania czasu, kosztów i budżetu w projekcie wzorniczym.

Szkolenie to adresowanie jest w szczególności do zespołów projektowych pracujących w procesie rozwoju produktu wzorniczego w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych oraz do pracowników pragnących wiedzę o procesie rozwoju nowego produktu zastosować w swojej zawodowej praktyce.

Drugie szkolenie – „Zarządzanie zespołem w projekcie wzorniczym” odbędzie się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.  Adresowane jest do managerów ds. rozwoju nowego produktu, koordynatorów zespołów projektowych, kadry zarządzającej oraz członków zespołów projektowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych, którzy posiadają ugruntowaną wiedzę o procesie rozwoju nowego produktu. Celem tych warsztatów jest przedstawienie metodyki pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, wypracowanie najskuteczniejszych sposobów pracy na kluczowych etapach projektu wzorniczego, przećwiczenie metod prowadzenia rozmów i spotkań projektowych, wypracowanie najlepszych systemowych praktyk zapobiegania sytuacjom zagrażającym powodzeniu projektu wzorniczego.

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.zsz.pl

Data dodania: 14.09.2010