Wybór rodzaju elementów i gatunku drewna zależny jest od wielu czynników. W kolejnym artykule o podłogówce dowiecie się wszystkiego o jego właściwościach.

Autorem tekstu jest Tadeusz WoźniakParkiet KOMPLEX Mława

Przewodność cieplna drewna jest pochodną jego gęstości w związku z tym im gęstsze – twardsze drewno tym pełniejsza satysfakcja z jego zastosowania na podkładzie grzewczym. Jednak twarde, gęste drewno to trudne drewno (wyjątek merbau i doussie), które nie lubi zmian klimatycznych i napręża lub odkształca się stosownie do każdej zmiany wilgotności.

Inną zależnością jest kurczliwość drewna w odniesieniu do jego barwy. Wszystkie jasne, twarde, gęste gatunki mają wyższy, niekorzystny współczynnik kurczliwości co też ogranicza wybór. Dodatkowo jasne drewno bardziej eksponuje swoją kurczliwość – bardziej widoczne szczeliny.

Stabilność odkształceniowa elementów z drewna wynika również z zachowania proporcji wymiarowych grubości do szerokości. Przykładem powyższego jest mozaika podłogowa o proporcjach 1:1. Im bardziej odbiegamy od tych proporcji tym bardziej musimy akceptować odkształcenia drewna.

Mnogość elementów w 1m² podłogi przekłada się na ilość drobnych szczelin, które kompensują „pracę drewna”. Tu przykładem jest klasyczna mozaika podłogowa.

Każde drewno lepiej i to prawie dwukrotnie, przewodzi ciepło wzdłuż słoi. Tę właściwość można by zagospodarować, gdyby nie brać pod uwagę podwojonej pracy drewna. Coś za coś. Bruk drewniany pomimo bardzo dobrych właściwości w zakresie przewodzenia ciepła ma ograniczone zastosowanie na podkładach grzewczych ze względu kurczliwość w czterech kierunkach płaszczyzny podłogi.

Przy posadzkach z litego drewna istotna jest podatność drewna na wypaczenia, czyli stosunek odkształceń stycznych do odkształceń promieniowych. Drewno o podobnych odkształceniach stycznych względem odkształceń promieniowych jest najbardziej odpowiednie na ogrzewanie podłogowe.

Drewno jest materiałem sprężystym gdzie różnica RH wielkości 20%, w jego otoczeniu, wywołuje naprężenia bez odkształceń, powyżej tej wartości musimy się liczyć z odkształceniami plastycznymi – krawędziowaniem albo szczelinami.

Podłogi z drewna sezonowanego są o wiele bezpieczniejsze, gdyż zmiany wilgotności i temperatury nie są dla nich tak obce jak dla drewna niesezonowanego.

Egzotyk z plantacji w wyniku kontrolowanej wegetacji ma mało ciekawą fakturę drewna ale dzięki równomiernemu rozkładowi słoi generuje jednorodne naprężenia i odkształcenia, przez co jest materiałem stabilniejszym i bardziej przewidywalnym.

Modne ostatnio duże formaty drewnianych elementów podłogowych to kolejne ograniczenie w przypadku podłóg ogrzewanych. W prostym przekazie, im większy element tym bardziej widoczne efekty „pracy drewna”. W przypadku desek można zastosować rozwiązanie stosując elementy z łamaną krawędzią co maskuje odkształcenia skurczowe.

Modna jest również rustykalność podłogi z drewna, jednak tu należy wziąć pod uwagę pewną zależność, iż rustykalność wynika z niejednorodności struktury drewna co w trudnych dla drewna warunkach, może się przełożyć na niejednorodność naprężeń a to z kolei, może być przyczyną miejscowych odkształceń lub uszkodzeń-pęknięć drewna.

Termo drewno, atrakcyjne pod względem wyglądu jest bardzo stabilne pod względem kurczliwości, jednak przegrzanie drewna podczas obróbki termicznej powoduje spadek przewodności cieplnej oraz pogarsza właściwości mechaniczne drewna.

Szczególny przypadek to drewno teaku i palisandru, które pod wpływem długotrwałego działania wyższej temperatury, zmienia swoją barwę. W konstrukcjach podłóg, gdzie w/w drewno ma bliski kontakt z gorącą rurą, z biegiem czasu na powierzchni podłogi widać odwzorowanie układu grzewczego.

Wydajność cieplna podłogi w pewnym stopniu zależy od wilgotności drewna, która wynika z wilgotności otoczenia, w którym się znajduje. Dobowe zmiany mikroklimatu nie mają tu większego znaczenia. Na zmianę wilgotności drewna wpływa odmienność mikroklimatu otoczenia w dłuższym czasie.

Jak widać właściwości drewna mają pewien przedział wartościowy, wynikający z jego natury jak i źródeł podających w/w właściwości. Obliczenia oparte o doświadczenie i zdrowy rozsądek pozwolą zbliżyć wartości obliczeniowe do rzeczywistych.

Data dodania: 28.01.2016