Baltic Wood – producent podłóg z naturalnego drewna – został laureatem XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. Wyróżnienie przyznano za wprowadzone rozwiązania techniczne, przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz jej organizację, zapewniającą pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kapituła konkursu, złożona z jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, a także przedstawicieli największych organizacji pracodawców i związków zawodowych, doceniła przestrzeganie przez Spółkę przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pozytywnie oceniono organizację procesów produkcji i systemów komunikacyjnych w tym dróg pożarowych, a także wymianę urządzeń na maszyny spełniające najwyższe wymagania bezpieczeństwa na linii produkcji i pakowania, wysoką jakość zabezpieczeń urządzeń technicznych, w tym osłony zabezpieczające przed pochwycenie przez części ruchome maszyn oraz wyeliminowanie zagrożeń związanych z poślizgnięciem się czy ograniczeniem hałasu i drgań. Komisja wyróżniła zaangażowanie kadry i udział pracowników w działaniach na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

Wyróżnienie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Baltic Wood otrzymał po raz pierwszy. Spółka zajęła drugie miejsce wśród firm z woj. podkarpackiego, zatrudniających ponad 250 osób. Uroczyste podsumowanie działań i wręczenie nagród odbyło się 10 listopada 2017 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

[PAK]

Data dodania: 05.12.2017