16 listopada miesięcznik Forbes uhonorował Barlinek SA nagrodą dla firm wyróżniających się dbałością o najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, która swoje korzenie ma w latach 60 ubiegłego stulecia. Zakłada ona, że przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne oraz ochronę środowiska i traktują je jako swego rodzaju inwestycję.

Firmy społecznie odpowiedzialne nie tylko spełniają wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia przedsiębiorstw, ale również inwestują w zasoby ludzkie, angażują się w różnego typu akcje charytatywne oraz wspomagają ochronę środowiska i dbają o relacje z interesariuszami.

Data dodania: 07.12.2010