17 marca Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – Beata Bocheńska – odebrała nagrodę przyznaną przez World Intellectual Property Organization za działanie na rzecz rozwoju polskiego wzornictwa, sztuki i kształcenia nowych pokoleń specjalistów w tych dziedzinach.

WIPO przyznało nagrodę Instytutowi m.in. za: „nieustanne inspirowanie projektantów i aktywizację środowisk twórców designu i biznesu poprzez działalność edukacyjną i wystawienniczą, unikatowe formy współpracy i działalność doradczą na rzecz przedsiębiorstw, regionów gospodarczych oraz za pielęgnowanie i wzbogacanie polskiego dorobku z zakresu wzornictwa”.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet na rzecz rozwoju gospodarczego” zorganizowanej z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Data dodania: 24.03.2011