Instytut Technologii Drewna w Poznaniu organizuje 23 września 2010 roku seminarium naukowe pod tytułem: „Ochrona środowiska – nowoczesne technologie w drzewnictwie”.  Spotkanie ma być okazją do dyskusji nad koniecznością współpracy nauki i przemysłu w zakresie ochrony środowiska.

Seminarium jest elementem projektu „Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Celem tego projektu jest identyfikacjach najważniejszych dla rozwoju i wzrostu innowacyjności polskiego sektora drzewnego kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w perspektywie czasowej do 2020 roku, z wykorzystaniem metody foresight.

 

Projekt obejmuje sześć głównych zadań badawczych:

 

  • Ocena stanu innowacyjności sektora drzewnego w Polsce
  • Diagnoza sfery badawczo-rozwojowej w drzewnictwie w Polsce
  • Ocena dotychczas zidentyfikowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie w Polsce
  • Kluczowe przesłanki postępu naukowego w drzewnictwie w Europie i na świecie
  • Identyfikacja priorytetowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku
  • Określenie wpływu przewidywanego rozwoju nauki w drzewnictwie na innowacyjny rozwój sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku.

Seminarium odbędzie się w auli Instytutu Technologii Drewna przy ulicy Winiarskiej 1 w Poznaniu.

Data dodania: 14.09.2010