Podłogi z litych desek, najbardziej cenione za swą naturalność, mają ograniczenia w zastosowaniu ze względu swą kurczliwość i wypaczanie w stopniu zależnym od rodzaju drewna i usłojenia poszczególnych elementów posadzkowych.

Substytutem desek litych są wszelkie odmiany desek warstwowych, gdzie stabilność wymiarowa jest odwrotnie zależna względem trwałości. W prostszym przekazie, deski warstwowe z cienką okładziną licową są bardziej stabilne, lecz o ich cyklinowaniu trzeba zapomnieć (Badania Forest Products Laboratory, Forest Service, USDA i University of Wisconsin).

Innym rozwiązaniem poprawienia stabilności drewna jest jego modyfikacja termiczna, jednak zmieniona i nie zawsze trwała barwa drewna daje ograniczone możliwości w wyborze.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest sposób stabilizacji poprzecznej masywnych desek podłogowych. Istotą wynalazku, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, jest wklejenie prętów drewnianych w poprzek deski, w środkowej części jej grubości.

W uzasadnieniu należy wskazać, iż każde drewno pęcznieje lub kurczy się w poprzek usłojenia. Kurczliwość poprzeczna uzyskuje wartość kilkunastu procent, natomiast pęcznienie czy kurczenie drewna wzdłuż jest minimalne i w praktyce pomijane.

W zakresie wytrzymałości na ściskanie lub rozciąganie drewno wzdłuż usłojenia jest nawet kilkunastokrotnie odporniejsze niż w przypadku obciążeń w poprzek usłojenia.

Wykorzystanie powyższych właściwości umożliwia ograniczenie odkształceń drewna, a prezentowany sposób ogranicza je w strefie środkowej. Zmniejsza to podatność na odkształcenia wynikające z przyczyn zewnętrznych – zmiana wilgotności i wewnętrznych – paczenie drewna powodowane jego anizotropią.

W efekcie posiadamy najbardziej naturalną podłogę z desek litych, o stabilności desek warstwowych, praktycznie bez ograniczenia w zakresie ilości renowacji.

Taki rodzaj desek możemy zastosować w pomieszczeniach ogrzewanych okresowo, o zmiennej amplitudzie temperatur i wilgotności lub w budynkach posadowionych na terenach o podwyższonej oraz zmiennej wilgotności zewnętrznej.

Jednak najszersze zastosowanie deski stabilizowane poprzecznie znajdują w budynkach lub pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

Tego typu deski możemy zastosować jako klejone do podkładu grzewczego jak i w lekkiej konstrukcji podłogi, gdzie przewody grzewcze umieszczone są pod deskami a między legarami.

Należy wiedzieć, że deska dębowa lita grubości 20mm posiadając opór cieplny 0,1 m2K/W mieści się w dopuszczalnym przez normę PN – EN 1264 R < 0,15 m2K/W. Podobny opór cieplny mają deski warstwowe grubości mniejszej – 16 mm.

Tu twarde, lite drewno ma zawsze przewagę.

Również stabilizowana deska jesionowa nie stanowi problemu, a przy jej oporności cieplnej w porównaniu do deski dębowej, wystarczy podnieść temperaturę czynnika grzewczego zaledwie o około 1°C.

Podsumowując, lite deski podłogowe stabilizowane poprzecznie są alternatywą dla podłóg warstwowych, która daje komfort posiadania solidnej, masywnej podłogi bez obaw dotyczących nadmiernej pracy drewna.

Autorem i właścicielem powyższego sposobu stabilizacji desek podłogowych jest Tadeusz Woźniak, Zakład Stolarski Parkiet Komplex Mława.

Data dodania: 17.07.2013