Firma POLBRUK SA została nagrodzona tytułem Firma z Przyszłością 2012 w kategorii dużych firm. Gala finałowa konkursu odbyła się w połowie października w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Celem konkursu było przede wszystkim wspieranie konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstw z województwa pomorskiego.

Spółka POLBRUK została także wyróżniona w osobnej kategorii – Firma odpowiedzialna w biznesie. CRS w firmie jest prowadzony do 2008 roku i przejawia się w cyklicznych szkoleniach pracowników, badaniach satysfakcji klientów, poradach eksperckich dla hurtowni i wykonawców oraz wsparcie społeczności lokalnych.

Data dodania: 23.10.2012