FSC Polska® przyłączyło się do kampanii organizowanej przez duński oddział FSC, promującej certyfikowane płyty drewnopochodne na rynku europejskim. Głównym celem akcji jest określenie realnego zapotrzebowania na tego typu materiały w krajach Starego Kontynentu.

Projekt adresowany jest do przedstawicieli branży pyt drewnopochodnych oraz producentów mebli, którzy w swojej działalności wykorzystują certyfikowane produkty. Krajowe biura FSC poprzez projekt “Change your Fiberboards” chcą zachęcić producentów mebli do zadeklarowania faktycznego zapotrzebowania swojej firmy na płyty z certyfikatem FSC.

Działanie to jest motywowane wzrostem zapotrzebowania na certyfikowane produkty, które zwiększa się wraz z rozwojem świadomości ekologicznej europejskich konsumentów. Ze względu na niewystarczającą ilość płyt drewnopochodnych posiadających logo FSC, producenci mebli nie są w stanie dłużej sprostać oczekiwaniom klientów.

Organizatorzy akcji zachęcają do określania swojego zapotrzebowania na certyfikowane płyty drewnopochodne na stronie www.changeourfiberboards.com. Wszelkie zdobyte dane będą poufne i posłużą jedynie w celach badawczych.

Kampania FSC zostanie podsumowana raportem na temat niedoborów certyfikowanych płyt, który ma zachęcić właścicieli i zarządców lasów oraz producentów do potwierdzania większej ilości jakości swoich produktów. Wyniki akcji zostaną rozesłane do zainteresowanych podmiotów, aby operując konkretnymi liczbami pokazać biznesowy potencjał FSC.

Dodatkowe informacje można zdobyć u Judyty Lejwody mailowo: j.lejwoda@fsc.pl lub pod numerem telefonu: 68 454 70 04.

Data dodania: 25.02.2013