Projekt katowickiej Galerii Rondo Sztuki to jeden z dziewięciu programów kulturalnych realizowanych przez różne miasta podczas polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Współorganizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Katowice i Akademia Sztuk Pięknych, a partnerem ESK 2016 Katowice.

TAKK! to tymczasowy klub kulturalny, w którym przez pięć tygodni odbywać się będą spotkania związane ze sztuką, designem, fotografią, muzyką, literaturą, komiksem, modą i architekturą. Program projektu został podzielony na dwa bloki: działania, czyli cykle warsztatów/interakcji z udziałem gości z Polski i zagranicy, którzy wykorzystują różne dziedziny sztuki w swojej pracy codziennej oraz prezentacje, czyli ukazywanie różnorodności współczesnej kultury. W tej części spotkań, największy nacisk położono na koncerty wykonawców zagranicznych i krajowych.

Każdy kto zdecyduje się wziąć udział w projekcie, będzie miał okazję spotkania i porozmawiania z:

  • reprezentantami dziedziny designu: Matyldą Sałajewską, Janem Körbesem, Patrycją Walter, Justyną Kucharczyk, Kamilem Kamyszem oraz Kasią Pelką
  • artystami: Cecylią Malik, Małgorzatą Markiewicz, Michałem Smandekiem, Pawłem Szeibelem, Magdaleną Starską, Natalią Bażowską, Julitą Wójcik, Ronnie Deelen oraz grupą młodych artystów z katowickiej ASP – KOKOŁO
  • architektami: Justyną Gorgoń, Bartłomiejem Nawrockim oraz Wojciechem Czapnikowskim
  • twórcami komiksów: Michałem Śledziem Śledzińskim oraz Jackiem Frąsiem

4 sierpnia, w czwartek o godzinie 19:00, w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach odbyło się spotkanie z Wojciechem Czapnikiem w trakcie, którego architekt podejmował temat: Miasto na obrzeżach, potencjał zapomnianych dzielnic. Rozmowa miała na celu podsumowanie warsztatów w ramach projektu Narracje Przestrzenne i będącego jej zwieńczeniem eventu miejskiego z udziałem mieszkańców Szopienic. Ponadto Wojciech Czapnik wraz z gośćmi szukał dopowiedzi na pytania: Czy w szukających nowej, postindustrialnej tożsamości Katowicach przetrwały do dziś małe heimaty? Jak obecnie wyglądają robotniczo-przemysłowe obrzeża miasta, czy ktoś jeszcze pamięta o ich bogatej, choć niełatwej historii? Czy granica Śląska i Zagłębia to nadal granica dwóch światów?

Kolejne spotkanie odbędzie się 18 sierpnia w czwartek o godzinie 19:00 i poprowadzi je Bartłomiej Nawrocki. Postara się odpowiedzieć na pytanie: Gdzie jest przestrzeń publiczna? W trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie związane ze strefą publiczną w erze Facebooka, liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej i czy w takim świecie, strefa publiczna może w ogóle istnieć i czym jest? Oprócz tego architekt postara się znaleźć odpowiedź na pytania, czy mobilny konsument potrzebuje miejskiego rynku oraz czy tradycyjne myślenie o mieście jako sieci przestrzeni publicznych ma jeszcze sens?

25 sierpnia, także w czwartek, o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z Justyną Gorgoń, w trakcie którego podjęte zostaną tematy miast i ich mieszkańców. Pani Justyna postara się odpowiedzieć na pytania: Czy można czuć się częścią społeczności miejskiej żyjąc w strukturze, która ma kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów mieszkańców? Czy współczesny organizm miejski ma cechy, które tradycyjnie kojarzą się z miastem? Czy dzisiejszemu miastu i jego mieszkańcom potrzebny jest rynek? Czy możemy definiować miasto przez elementy postindustrialne? Co stanowi o sile przyciągania miast?

Te trzy spotkania to część Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W trakcie pięciu tygodni naładowanych kulturą odbędzie się ponad 1000 projektów artystycznych oraz 60 wydarzeń cyklicznych, w które zaangażowanych jest 170 organizacji partnerskich. Wszystkie spotkania odbędą się w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach.

Data dodania: 09.08.2011