Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej u zbiegu Alei Jana Pawła II i ulicy Jerzego Waszyngtona w Gdyni.

W konkursie mogą wziąć udział tylko studenci kierunków związanych z architekturą oraz zespoły ( od 2 do 4 osób), pod warunkiem, że znajdzie się w nich choć jeden student kierunku architektonicznego.

Uczestnicy konkursu maja za zadanie zagospodarować przestrzeń przed wejściem głównym do Centrum Kultury i Rozrywki „GEMINI”. Plac u zbiegu Alei Jana Pawła II i ulicy Jerzego Waszyngtona to miejsce gdzie odbywają się koncerty, jarmarki świąteczne i imprezy plenerowe.

W jury konkursu zasiądą:

  • Radosław Kostka – architekt, przewodniczący jury
  • Jakub Bladowski – architekt, Politechnika Gdańska
  • Thomas Hatting – architekt
  • Piotr Legucki – dyrektor centrum „GEMINI”
  • Iwona Markesić – architekt, urbanista, Biuro Planowania Przestrzennego Gdyni.

Jury oceniając projekty będzie brać pod uwagę takie elementy jak: kreatywność, harmonijne wpisanie projektu w kontekst otoczenia, atrakcyjność miejsca także poza sezonem letnim, techniczne możliwości realizacji, możliwość ciekawej aranżacji imprez i wydarzeń kulturowych, zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prace należy nadsyłać do 16 maja 2011 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2011 roku, a prace będzie można oglądać w budynku głównym Politechniki Gdańskiej oraz w okresie letnim w Centrum „Gemini”. Laureat pierwszej nagrody zdobędzie 6000 złotych, drugiej – 4500 złotych, a trzeciej – 3000 złotych.

Organizatorem konkursu są LandProp Services, Gdynia Waterfront, Cetrum „GEMINI” oraz studencka grupa Politechniki Gdańskiej „4 wymiar”.

Data dodania: 08.04.2011