Pojawiające się na drewnie dębu podczas suszenia przebarwienia w postaci żółtych plam, wywołane są przez reakcje metabolitów grzybów Paecilomyces variotii ze związkami zawartymi w drewnie. Paecilomyces variotti to grzyb, którego zarodniki znajdują się w powietrzu i kurzu. Jest grzybem ciepłolubnym dlatego często można znaleźć go w miejscach o ciepłym klimacie. Optymalna temperatura dla jego rozwoju to przedział od 25 do 35° C. Maksymalna temperatura, w której może egzystować ten grzyb to 55° C.

W warunkach polskich grzyba tego można znaleźć w miejscach składowania odpadów roślinnych, takich jak na przykład kompostowniki, w których podczas biodegradacji związków organicznych wskutek reakcji egzotermicznych wytwarza się ciepło niezbędne do jego rozwoju. W warunkach takiego zakładu jak Barlinek S.A. różnego rodzaju grzyby znajdują doskonałe warunki do rozwoju w układzie kora lub trociny plus gleba.

Podczas biologicznego rozkładu kory lub trocin wytworzone ciepło sprzyja właśnie rozwojowi tego gatunku grzyba, a gleba stanowi dobre miejsce przechowania zarodników. Im grubsza warstwa trocin lub kory na powierzchni ziemi tym lepsze warunki dla ich rozwoju. W warstwie takiej na jej różnych głębokościach mogą rozwijać się różne grzyby – w warstwie górnej te najbardziej odporne na niskie temperatury, a im głębiej tym więcej będzie grzybów ciepłolubnych.

Grzyb Paecilomyces variotti jest grzybem odpornym na niskie temperatury co pozwala mu przetrwać w okresie zimowym.

Uwzględniając fakt, że grzybnia znajduje się w wierzchniej warstwie trocin lub kory, wraz z nastaniem wiosny, gdy zaczyna robić się ciepło a względna wilgotność powietrza jest wysoka, co sprzyja jej rozwojowi, obserwuje się znacznie większą ilość występujących przebarwień. A zatem zachowanie odpowiednich warunków czystości na składzie surowca, jak i tarcicy ogranicza możliwość porażenia drewna przez ten rodzaj grzyba.

Jak wszystkie grzyby Paecilomyces variotti potrzebuje do rozwoju odpowiedniej wilgotności powietrza lub drewna, w którym się rozwija. Stąd częste występowanie przebarwień w miejscach znajdujących się bezpośrednio pod przekładkami.

Paecilomyces variotii jest grzybem bardzo odpornym na fungicydy, czyli środki chemiczne stosowane w konserwacji drewna jako ochrona przed grzybami. Jest to grzyb odporny również na działanie promieni UV. Dopiero poddanie badanych elementów działaniu promieni Roentgena całkowicie zniszczyło grzyby, tak że nie zaobserwowano żadnych przebarwień.

Czesław Bortnowski, rzeczoznawca

www.parkieciarz.eu

Data dodania: 14.03.2011