Władze trzech polskich uczelni technicznych postanowiły w roku akademickim 2011/2012 wprowadzić do systemu nauczania nowy kierunek studiów – Chemia budowlana.

Dotychczas w Polsce nie było odrębnego kierunku studiów dla specjalistów z zakresu chemii i inżynierii materiałów budowlanych. W ramach niektórych kierunków studiów, takich jak: chemia, inżynieria materiałowa, towaroznawstwo czy budownictwo, prowadzone są zajęcia z przedmiotu Chemia budowlana, jednak wiedzę przekazywaną podczas tych zajęć specjaliści uznali za niedostatecznie kompleksową.

Tendencje rynkowe pokazują, że w najbliższych latach, specjaliści branży chemii budowlanej będą niezwykle potrzebni i rozchwytywani. Wszystkie wyżej wymienione wnioski przyczyniły się do opracowania programu kształcenia na kierunku Chemia budowlana.

Studenci już w nadchodzącym roku akademickim będą mieli możliwość zdobycia umiejętności z zakresu:

 

  • doboru materiałów do różnych zastosowań w budownictwie,
  • badaniu struktury i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych,
  • wykonywaniu prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach przemysłowego zaplecza badawczego w zakresie materiałów dla budownictwa,
  • stosowania metod wytwarzania materiałów budowlanych,
  • stosowania podstawowych metod oznaczania cech użytkowych gotowych wyrobów budowlanych oraz projektowania wybranych materiałów budowlanych,
  • doboru odpowiedniej metody badań i obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dedykowanych na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych,
  • stosowania podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
  • rozumienia i analizowania podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej,
  • stosowania zasady zrównoważonego rozwoju, znajomości krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych, identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia

Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza jako pierwsze wprowadziły do swojego programu nauczania kierunek Chemia budowlana. Wykorzystanie potencjału tych uczelni pozwoliło na opracowanie nowatorskiego rozwiązania dla tego kierunku. Każdy student rozpoczyna zajęcia na uczelni macierzystej, i do IV semestru, czyli końca drugiego roku studiów, kształci się właśnie tam. Trzeci rok studiów będzie odbywać się na jednej z uczelni partnerskich, w zależności od wybranej przy rekrutacji placówce. Student wybiera uczelnię, na której odbywać się będą zajęcia specjalizacyjne (nie może to być uczelnia macierzysta). Ostatni dyplomowy semestr realizowany jest także na uczelni wybranej przez studenta, jednak może odbywać się także na uczelni macierzystej.

System ten ma zapewnić najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału dydaktycznego i naukowo-badawczego uczelni partnerskich, a dla studentów ma być okazją do kształcenia na najwyższym poziomie.

Aby studiować na nowym kierunku należy się spieszyć, ponieważ każda uczelnia przyjmie tylko trzydziestu studentów. Ograniczenia są spowodowane brakiem możliwości pomieszczenia większej ilości studentów przez każdą z uczelni partnerskich podczas odbywania nauki poza uczelnią macierzysta.

Data dodania: 01.08.2011