UZIN, producent chemii do montażu i eksploatacji podłóg, dostarcza swoje produkty także do przemysłu stoczniowego. Systemy do pokładów statków muszą jednak spełnić wyśrubowane normy.

W asortymencie firmy UZIN znajdują się dwa szczególnie popularne w budownictwie okrętowym systemy do tzw. spodniego układania pokładów oraz ich pokrywania. Systemy te wykorzystują produkty: UZIN NC 170 LevelStar + UZIN PE 520 UZIN oraz UZIN NC 172 Bi-Turbo + Codex PE 370.

Produkty te spełniają wymagania konwencji SOLAS (Międzynarodowa Konwencja o Bezpieczeństwie na Morzu) oraz rezolucji IMO. Systemy zostały dopuszczone jako produkty do wyposażanie statków przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg.

W skład systemu „spodnie pokrycie pokładu” wchodzą produkty UZIN NC 170 LevelStar (ekstremalnie gładka masa samopoziomująca do stosowania w dowolnym zakresie grubości), UZIN PE 520 (specjalny plastyfikator do cementowych mas szpachlowych), UZIN PE 460 oraz piasek kwarcowy UZIN Persland 0.8. System ten posiada dopuszczenie jako produkt do wyposażania statków wydane przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg, moduł B i moduł D. Dopuszczalna grubość warstwy wynosi 8 mm. USCG – nr moduł B 164. 106/EC0736/112.069.

System do pokrywania pokładów o wysokiej ognioodporności oraz wolnym rozprzestrzenianiu się płomieni składa się natomiast z produktów: UZIN NC 172 Bi-Turbo (specjalna masa cementowa, w skład której wchodzą wysokiej jakości plastyfikatory) oraz Codex PE 370 (bardzo niskoemisjyjny, szybkoschnący środek gruntujący przeznaczony do stosowania na powierzchnie słabo chłonne lub całkowicie niechłonne). System ten posiada dopuszczenie jako produkt do wyposażania statków wydane przez morskie stowarzyszenie zawodowe See-Berufsgenossenschaft Hamburg, moduł D. Spełnia warunki konwencji SOLAS 74/88 reg. II-2/4 i II-2/6, zmieniona rezolucją IMO MSC.36 (63) – (1994 HSC Code) 7, rezolucja IMO MSC.97 (73) – (2000 HSC Code) 7. Maksymalna grubość pokrycia wynosi 4 mm.

W przemyśle stoczniowym wykorzystywane są także kleje: UZIN WK 222, UZIN KE 66, UZIN KE 2000S oraz UZ57.

Data dodania: 26.09.2013