Osoby pragnące uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie parkieciarza mogą już przesyłać swoje zgłoszenia do biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy. Egzamin przeprowadzi Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Egzamin składa się z dwóch etapów – teoretycznego i praktycznego

Egzamin teoretyczny odbędzie się 6 października. Termin praktycznego egzaminu będzie ustalany z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej. Do egzaminu mogą przystąpić osoby z całej Polski.

Świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski to potwierdzenie doświadczenia i wiedzy rzemieślnika, jego najwyższych kwalifikacji rzemieślniczych w zawodzie, który jest honorowany zarówno w kraju, jak i za granicą.

Więcej informacji odnośnie formalności związanych z przystąpieniem do egzaminów, wnioski o dopuszczenie i szczegóły dotyczące kursu przygotowawczego można uzyskać na stronie www.parkieciarzeosp.com.pl oraz w biurze OSP pod nr telefonu 22/409-07-02.

[PAK]

Data dodania: 08.08.2017