FSC Polska, krajowy oddział międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council, zajmujący się promocją odpowiedzialnego leśnictwa poprzez certyfikację gospodarki leśnej oraz produktów z drewna, ogłasza ogólnopolski konkurs dla studentów, leśników, ekologów oraz wszystkich osób, które w amatorski sposób zajmują się fotografią przyrodniczo-leśną. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Jak co roku, celem konkursu jest promocja idei odpowiedzialnego leśnictwa FSC, będącej kompromisem między gospodarką leśną, a ochroną przyrody. Prace konkursowe powinny ujmować różne aspekty leśnictwa oraz przedstawiać las w jak najszerszym kontekście. Po rozstrzygnięciu konkursu, wybrane fotografie zostaną wydane w formie kalendarza promującego ideę FSC.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac.
  • Do udziału w konkursie dopuszczone będą zdjęcia zachowujące regulaminowy format elektroniczny i papierowy.
  • Do konkursu dopuszczone będą maksymalnie dwie prace jednego autora.
  • Prace muszą być związane z tematyką leśną lub ideą odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC.
  • Osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę opiekunów na udział w konkursie. Pobierz zgodę.
  • Prace należy przesyłać na adres:  FSC Polska, al. Wojska Polskiego 25, 65-950 Zielona Góra, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny

Termin nadysłania prac upływa 31 października 2014 roku. Ich oceny, kwalifikacji do wystawy oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona jury powołane przez FSC Polska. Werdykt będzie ostateczny i nie może być kwestionowany.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne w wysokości:

  • I miejsce 1500 PLN nagroda ufundowana przez firmę Barlinek S.A.
  • II miejsce 1000 PLN nagroda ufundowana przez jednostkę Bureau Veritas Polska
  • III miejsce 500 PLN nagroda ufundowana przez jednostkę DNV GL Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Nagroda dodatkowa: bony zakupowe o wartości 500 PLN nagroda ufundowana przez firmę Castorama

Dodatkowo, zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci: albumów i książek ufundowanych przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym sekretariatu 68 454 70 04 lub mailowo j.lejwoda@fsc.pl

Data dodania: 20.08.2014