Firma Kronopol, producent płyt i wyrobów drewnopochodnych, została uhonorowana Lubuskim Laurem Oświaty w kategorii podmioty gospodarcze i instytucje. Wyróżnienie przyznawane jest przedsiębiorstwom aktywnie zaangażowanym w działanie na rzecz rozwoju poziomu edukacji i wyrównania szans edukacyjnych na terenie województwa lubuskiego.

Celem konkursu jest uhonorowanie firm i podmiotów, które w swoim działaniu czynnie wspierają kulturę i oświatę. Przyczyniają się do jej rozwoju oraz wykazują się ciekawymi inicjatywami edukacyjnymi na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs organizowany jest przez Sejmik Województwa Lubuskiego.

Kronopol już po raz drugi został laureatem lubuskiego wyróżnienia. W uzasadnieniu tegorocznej decyzji kapituły konkursowej czytamy, że producentowi wyrobów drewnopochodnych należy przypisać szczególne zasługi w działaniu na rzecz wzmocnienia roli zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających wiedzę i zainteresowania uczniów.

Firma Kronopol zaangażowała się bowiem w wiele projektów mających na celu polepszenie poziomu edukacji lokalnej społeczności. W ostatnim roku uczestniczyła np. w programie “Lubuska Szkoła Zawodów”, który był realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubuskiego. W ramach akcji uczniowie byli zapraszani do zakładu na spotkania z ekspertami firmy, z którymi mogli porozmawiać o swojej przyszłości zawodowej. Zainicjowany przez Kronopol scenariusz “drzwi otwartych”, umożliwił żarskiej młodzieży gimnazjalnej poznanie najnowszych technologii produkcyjnych i praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii.

Od lat spółka włącza się także w ogólnopolską akcję edukacyjną “Z natury segreguję”. Ponadto objęła patronatem Olimpiadę Wiedzy Ekologiczną w jednej z okolicznych szkół.

Aktualnie raz w tygodniu wszyscy uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych w Żarach mają możliwość skorzystania z drugiego śniadania sponsorowanego przez firmę Kronopol. Spółka jest również fundatorem stypendiów dla zdolnej młodzieży, współorganizatorem różnych imprez sportowo-turystycznych i kulturalnych. Wspiera także lokalny Dom Kultury.

Data dodania: 18.07.2012