Polbruk S.A. – lider w produkcji kostki brukowej i betonowych wyrobów drogowych po raz trzeci znalazł się na prestiżowej liście Forbesa.

Firma Polbruk S.A., powtarzając sukces z lat ubiegłych, już po raz trzeci została laureatem Diamentów Forbesa w kategorii przedsiębiorstw z dochodami powyżej 250 mln złotych w województwie pomorskim.

Rating wiarygodności firm 2012, powstający pod patronatem magazynu Forbes, zbudowany został na podstawie danych zgromadzonych przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Polska i dotyczy firm, które złożyły w terminie raporty do KRS za 2011 r. Ranking Diamentów Forbesa przygotowywany jest z użyciem szwajcarskiej metody wyceny wartości, biorącej pod uwagę zarówno wartość dochodową, jak i majątkową przedsiębiorstw. Połączenie tych metod pozwala uwzględnić w wyniku końcowym również potencjał pracowników i know-how oraz wrażliwość na zmiany sezonowe. Na listę trafiają firmy, które wykazują największy potencjał rozwojowy i najszybciej na rynku zwiększają swoją wartość. Wyróżnienie Diamentem Forbesa oznacza, że jednostki te:

  • są rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA)
  • mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami
  • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów  własnych w latach 2008–2010

Data dodania: 02.03.2012