Pod hasłem „Zdobądź samodzielny zestaw do montażu wizerunku firmy” 2 sierpnia ruszyła najnowsza kampania reklamowa Programu Edukacyjnego PR w Budownictwie.

Organizatrozy chcą jak najszerzej dotrzeć do zainteresowanych, aby pozyskać jak najwięcej uczestników szkoleń z PR.

Zdaję sobie sprawę, że temat public relations w budownictwie – szczególnie w grupie małych oraz średnich firm – jest czymś, co od zawsze było traktowane po macoszemu. Przy ograniczonych budżetach na promocję, właściciele firm stając przed wyborem na co i jak rozsądnie wydać środki poświęcone na promocję – zwykle decydowali się na bezpośrednią reklamę, która rokowała najszybszy zwrot z inwestycji. Jednak dobrze prowadzone działania public relations – szczególnie związane z tzw. PR produktowym, mogą w nieoceniony sposób wesprzeć działania reklamowe, realnie zwiększając ich skuteczność. Szczególnie widoczne jest to, gdy koszty związany z działaniami PR w firmie są nie wielkie – mówi Wiktor W. Kammer pomysłodawca Programu Edukacyjnego PR w Budownictwie.

 Program Edukacyjny PR w Budownictwie przygotowany został tak, aby jak największa liczba jego absolwentów była gotowa podjąć samodzielne działania promocyjne w mediach po jego ukończeniu. Podczas szkoleń uczestnicy nie tylko dowiedzą się czym jest public reations, ale także poznają tajniki tworzenia strategii działań czy walki z sytuacjami kryzysowymi w firmie.

Organizatorzy Programu Edukacyjnego PR w Budownictwie ogłosili terminy szkoleń. Seminaria odbędą się w 17 największych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, w Łodzi, od 7 września do 25 listopada 2010 roku. Inauguracyjne wrześniowe szkolenie, połączone z konferencją prasową, odbędzie się w Małopolskim Centrum Edukacji Budowlanej w Krakowie. MCEB jest największym ośrodkiem szkoleniowym dedykowanym branży budowlanej.

Szkolenia podzielone są na sześć tematycznych modułów. Moduł główny A przygotowuje do samodzielnych kontaktów z mediami i uczy praktycznych możliwości kształtowania wizerunku firmy budowlanej. Po poznaniu teoretycznych informacji bazowych dotyczących działań public relations, uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności umożliwiające kształtowanie wizerunku. Dowiadują się jak uzyskać zainteresowanie mediów i jak się z nimi kontaktować. Celem modułu A jest przygotowanie pracownika firmy do podjęcia samodzielnych działań w zakresie public relations w swojej firmie.

Oprócz szkolenia głównego, Program Edukacyjny PR w Budownictwie oferuje również szkolenia specjalistyczne pogłębiające wiedzę dotyczącą wystąpień publicznych, wystąpień przed kamerą i mikrofonem oraz sytuacji kryzysowych i planowania działań strategicznych.

Początkowo planowaliśmy mniej szkoleń, ale zainteresowanie programem było tak wielkie, że chcąc dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych i pomóc im w zgłębieniu wiedzy na temat budowaniu wizerunku firmy, zwiększyliśmy liczbę szkoleń do 17, praktycznie obejmując nimi całą Polskę.– mówi Wiktor W. Kammer z Programu Edukacyjnego PR w Budownictwie.

Organizatorami programu są Polska Izba Przemysłowo-Handlową Budownictwa www.piphb.org.pl i agencja Times Square Public Relations www.timessquare.pl specjalizująca się w komunikacji i promocji firm z branży budowlanej.

Komunikacja z otoczeniem firmy, budowa pożądanego wizerunku i reputacji nie jest już luksusem, lecz koniecznością. Wizerunek pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nad firmami oferującymi podobny asortyment, dlatego też chcemy przekazywać wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli prowadzić pracownikom sektora budowlanego prowadzić samodzielne działania public relations w swoich firmach – mówi Wiktor W. Kammer, CEO agencji Times Square Public Relations.

Data dodania: 13.08.2010