Wykładzina prądoprzewodząca – dla osoby, która po raz pierwszy spotyka się z tym określeniem – może kojarzyć się z podłogą, która – jak sama nazwa wskazuje – przewodzi prąd. W rzeczywistości jest inaczej – taka podłoga rozprasza lub odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Wykładzina antystatyczna

W życiu codziennym często spotykamy się ze zjawiskiem przeskoku iskry elektrycznej, które powstaje na skutek pocierania różnych materiałów o siebie. Powoduje przy tym nieprzyjemne zjawisko „kopania prądem”. Właściwości antystatyczne zapobiegają tworzeniu się ładunków elektrycznych, dzięki czemu materiał nie „elektryzuje się”.

Wykładziny, które w normalnych warunkach nie gromadzą na sobie ładunku przewyższającego wartość ≤ 2kV, traktowane są jako posadzki antystatyczne. Podłogi tego typu powinny znajdować się w większości pomieszczeń zarówno w domu, jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Podstawowym parametrem wykładzin jest oporność skrośna. Wykładziny o właściwościach rozpraszających ładunek elektryczny posiadają oporność skrośną powyżej 5 x 109 Ω (Oma) i są to standardowe wykładziny antystatyczne. W przypadku, kiedy wartość ta mieści się w przedziale od 5 x 104 do 106 Ω, mówimy wtedy o specjalistycznych wykładzinach prądoprzewodzących.

Wykładzina prądoprzewodząca

Wykładziny prądoprzewodzące to specjalistyczne pokrycie podłogowe z PCV, które oprócz właściwości antystatycznych posiadają również zdolność przenoszenia ładunków elektrycznych z podłogi do uziemienia.

Ochrona przed wyładowaniami statycznymi tego typu wykładzin pozwala na ich zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie aparatura jest wysoce wrażliwa na napięcie elektrostatyczne, m.in. pracownie komputerowe, serwerownie, hale produkcyjne oraz w tzw. pomieszczeniach czystych – szpitalnych salach operacyjnych, pracowniach diagnostycznych, laboratoriach medycznych.

Aby podłoga mogła chronić przed wyładowaniami statycznymi, oprócz wykładziny konieczny jest także odpowiedni klej, zaprawa oraz taśma miedziana, przewodząca, o właściwościach przenoszenia ładunków elektrycznych. Wszystkie te elementy tworzą tzw. system prądoprzewodzący. Klej oraz zaprawa są elementami wspomagającymi przewodzenie ładunków statycznych z powierzchni wykładziny do taśm miedzianych, które są podłączone do uziemienia.

Dla prawidłowego funkcjonowania systemu prądoprzewdzącego konieczny jest specjalistyczny – wymagający odpowiedniej staranności – montaż.

Autor: Patrycja Klepczarek

 

 

Data dodania: 18.11.2016