Wilgotność podłoża przed rozpoczęciem montażu posadzki to jeden z największych problemów na budowach w dzisiejszych czasach, tuż po słabych parametrach wytrzymałościowych podłoży. Po wejściu na budowę, po przeprowadzeniu wszystkich prac mokrych, nasze podłoże często zawiera jeszcze zbyt dużo wilgoci.

Autorem tekstu jest Janusz Dziewanowski – UZIN Polska

Do jakiej wartości blokowanie wilgoci jest bezpieczne? Co dzieje się z zablokowaną wilgocią?

Oddzielnym tematem są podkłady betonowe, które ze względu na swoją gęstość i zawartość grubych frakcji kamiennych wysychają do 2% CM znacznie dłużej niż zwykłe podkłady (jastrychy) cementowe.

Mniej więcej tyle potrzebuje strop betonowy nowego budynku, aby uzyskać optymalną wilgotność do montażu posadzki drewnianej.

Oczywiście jest możliwe stosowanie różnorodnych gruntów odcinających nadmierną wilgotność, przy czym wilgotność ta powinna być wilgotnością “szczątkową”, a nie nachodzącą. Przy wadliwej izolacji budynku odcięcie wilgoci nic nie da. Podobnie odcięcia wilgotności nie powinno się wykonywać na podkładach anhydrytowych, masach szpachlowych i na ogrzewaniu podłogowym.Bezpieczna do odcięcia wilgotność podłoża to maksymalnie 6% CM.

Odcięta wilgotność będzie wydostawać się powoli spod podłoża w formie pary wodnej zwiększając wilgotność ścian przy posadzce. Wilgotność powyżej 6% CM spowoduje grzyb na ścianach, zwłaszcza przy ścianach gipsowych.

Przy ścianach z tynkiem mineralnym możemy odciąć wilgotność wyższą. Firma UZIN oferuje produkt odcinający wilgotność do 10% CM – UZIN PE 480, jednak należy stosować go z głową, a jeśli są wątpliwości najlepiej skonsultować je z jednym z naszych pracowników.

Z Parkieciarskim Pozdrowieniem,

 Janusz Dziewanowski

Data dodania: 04.02.2014