Nadszedł czas na kolejny artykuł z serii wyjaśniającej znaczenie symboli, z którymi możemy spotkać się na opakowaniach paneli. Tym razem rozszyfrowujemy oznaczenia stosowane przez firmę KRONOPOL.

Klasy ścieralności i użyteczności

Zaczynamy, tradycyjnie już, od oznaczeń stosowanych w podobnej formie przez większość producentów paneli – które mówią nam o klasie użyteczności konkretnej kolekcji paneli oraz jej klasie ścieralności. Czym są te parametry i jakie mają znaczenie przy wyborze paneli możesz szczegółowo dowiedzieć się z artykułu pt. Oznaczenia paneli podłogowych – jak je rozumieć?

Podłogi laminowane firmy KRONOPOL dostępne są w trzech klasach ścieralności – AC3 (dobra odporność na ścieranie), AC4 (bardzo dobra odporność na ścieranie) i AC5 (bardzo wysoka odporność na ścieranie) – klasyfikacja zgodna z normą EN 13329.

Oznaczenia prezentujące klasy użyteczności informują do pomieszczeń o jakim natężeniu ruchu możemy montować konkretną serię paneli. W przypadku firmy KRONOPOL produkty mają klasę użyteczności: 23, 31 lub 23, 32 lub 23, 33.

Pierwsza cyfra oznacza typ pomieszczenia. „2” to standardowe pomieszczenia mieszkalne, zaś „3” to pomieszczenia użyteczności publicznej, takie jak sklepy, biura, lokale.

Druga cyfra określa natężenie ruchu, czyli jak często przebywamy w danym pomieszczeniu i je użytkujemy (czyli w nim chodzimy):

  • 1 – użytkowanie (frekwencja) słabe
  • 2 – użytkowanie umiarkowane
  • 3 – użytkowanie intensywne

System montażu

Powyższe oznaczenie symbolizuje bezklejowy system montażu, stosowany we wszystkich panelach firmy KRONOPOL. Wyprofilowane krawędzie łączy się na zatrzask bez użycia kleju i konieczności „dobijania”.

Bezpieczeństwo

Na opakowaniach paneli producenta z Żar (woj. Lubuskie) możemy znaleźć także informacje dotyczące otrzymanych przez produkt atestów gwarantujących bezpieczeństwo ich stosowania.

Piktogram oznaczony symbolem E1 oznacza, że produkt uzyskał Atest Państwowego Zakładu Higieny – oznaczenie klasy higieny – E1, które informuje nas, że jest on przyjazny dla środowiska i wydziela minimalne ilości formaldehydu.

Symbole przedstawiające rysunek płomienia oznaczone Bfl-s1 oraz Cfl-s1 oznaczają klasyfikacje w zakresie reakcji na ogień – tzw. klasy trudnopalności. W tym przypadku Bfl i Cfl oznaczają właśnie klasę trudnopalności, a s1 emisję dymu. Obie te klasy według klasyfikacji polskiej należą do grupy trudnopalnych.

Ikona przedstawiająca postać oznacza odporność na poślizg, która jest zgodna z normą PN-EN 13893:2004, dotyczącą elastycznych, laminowanych i włókienniczych pokryć podłogowych.

Inne istotne parametry

W dalszej części omówimy szereg innych parametrów, które są oznaczane na opakowaniach paneli KRONOPOL i mogą mieć istotne znaczenie przy wyborze kolekcji.

Znajdujący się najniżej w naszej grafice symbol (podwójna strzałka – piorun) znajdziemy na panelach o właściwościach antystatycznych, które spełniają normę EN 14041.

Oznaczenie z symbolem V4 będzie natomiast umieszczone na panelach z czterostronną V-fugą (na długim i krótkim boku). Dzięki zastosowaniu takiego profilowania panele jeszcze lepiej imitują podłogę z drewna.

Symbol znajdujący się po prawej stronie (z trzema strzałkami skierowanymi w górę) znajdziemy na opakowaniach paneli, które nadają się do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

Na opakowaniach paneli laminowanych firmy KRONOPOL możemy spotkać się także z wieloma oznaczeniami, które bardziej szczegółowo opisują ich właściwości.

Pierwszy piktogram w górnym rzędzie po lewej stronie znajdzie się na opakowaniach paneli odpornych na działanie promieni ultrafioletowych. Ikona przedstawiająca zwierzę domowe znajdzie się natomiast na panelach wyjątkowo odpornych na zarysowania. Rysunek przedstawiający szczotkę będzie z kolei stosowany w przypadku paneli, które ze względu na swoje właściwości nie sprawiają kłopotów w utrzymaniu w czystości.

Panele oznaczone symbolem listków (drugi rząd od lewej) są przyjazne dla środowiska, a te z piktogramem przedstawiającym meble – odporne na nacisk. Ostatni symbol w tym rzędzie (od prawej) znajdziemy na panelach, które są przyjazne dla alergików.

Oznaczenia z dolnego rzędu pojawią się natomiast na panelach odpornych na żar papierosa oraz działanie środków chemicznych.

Certyfikaty

Na opakowaniach paneli KRONOPOL możemy znaleźć także szereg symboli oznaczających, że firma posiada różnego typu certyfikaty nadawane produktom przez organizacje z całego świata.

Pierwszy symbol (od lewej w górnym rzędzie) przedstawiający logo i akronim EPLF (European Producers of Laminate Flooring) to oznaczenie stosowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych, oznaczające, że producent jest członkiem tego stowarzyszenia lub jest przez nie polecany.

Oznaczenie GL ISO 9001 oznacza, że u producenta wybranego produktu został wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Powszechnie znany znak towarowy “Zielony Punkt” (Der Grüne Punkt) – od lewej w dolnym rzędzie -jest międzynarodowym symbolem realizacji obowiązku przedsiębiorców w zakresie zagospodarowywania odpadów opakowaniowych.

Symbol FSC – Forest Stewardship Council – umieszczony na opakowaniu produktu oznacza, że producent ma certyfikat FSC, który informuje klienta o tym, że drewno używane do produkcji paneli pochodzi ze specjalnych upraw leśnych spełniających kryteria FSC, czyli Zasady Dobrej Gospodarski Leśnej.

Oznaczenie CE informuje z kolei, że produkt spełnia normę EN 14041, czyli jest zgodny z wymaganiami dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Producent oznaczającym tym symbolem swoje produkty deklaruje, że nie zagrażają one zdrowiu ani nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Data dodania: 14.04.2011