W dniach 20-21 listopada w Starachowicach odbyło się doroczne Jesienne Spotkanie Branży Wykładzinowej, organizowane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy. Uczestniczyło w nim około 80 przedstawicieli firm z branży wykładzinowej, w tym członkowie zwyczajni, wspierający PSP oraz sympatycy tego sektora.

Konferencja rozpoczęła się od podsumowania działań Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy oraz przedstawienia planów na najbliższy czas. Henryk Wagner, prezes Stowarzyszenia, streścił mijający rok: Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin oraz liczne panele i seminaria, które odbywały się na targach BUDMA, spotkania regionalne oraz działalność rzeczoznawców.

Młodzi fachowcy pilnie potrzebni

Mocny głos w sprawie polskiego systemu edukacji podczas konferencji zabrał Marek Hauke, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych z Bydgoszczy. Jako pedagog z wieloletnim stażem gorzko podsumował obecny stan kształcenia zawodowego w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej. Jako orędownik odbudowy systemu edukacji zawodowej wśród młodzieży i wizerunku popularnych niegdyś “zawodówek”, gorąco zachęcał przedstawicieli zgromadzonych firm do podjęcia tego wyzwania. Współpracę w tym względzie zadeklarowało Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy. Marcin Witkowski, Sekretarz Generalny PSP, przedstawił zgromadzonym koncepcję oraz plan działań, których celem będzie utworzenie klasy posadzkarskiej pod patronatem Stowarzyszenia. Już od przyszłego roku szkolnego (2016/2017) ma szanse powstać właśnie w zespole szkolnym w Bydgoszczy klasa o takim profilu. W niej kilkunastu uczniów będzie mogło zdobywać wiedzę poszerzoną o zagadnienia związane z wykładzinami. Dodatkowo, w przypadku zainteresowania, będzie także możliwość zorganizowania kursów doszkalających dla osób pełnoletnich. Podczas posiedzenia Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PSP, w którym brali udział Członkowie Wspierający, zarekomendowano dodatkowo poszukiwanie kolejnych ośrodków oświatowych, które mogłyby włączyć się w ten projekt.

Posadzkarska BUDMA 2016

W starachowickiej konferencji wzięli też udział przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich. Violetta Pastwa, Zastępca Dyrektora Projektu BUDMA, opowiedziała o planach na nadchodzącą, 25. już edycję tej imprezy. W tzw. Strefie Testów Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy będzie organizować kolejne Mistrzostwa Polski Montażu Wykładzin, a także umożliwi prezentację firm – członków Stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem będzie cieszyć się z pewnością także Strefa Innowacji – miejsce, w którym będzie można zobaczyć najciekawsze osiągnięcia branży wykładzinowej.

Grupy sprzedażowo-zakupowe – panel dyskusyjny

Ostatnim punktem w programie konferencji był panel dyskusyjny na temat grup zakupowo-sprzedażowych, którego celem było przedstawienie zgromadzonym ich specyfiki. Gościem specjalnym panelu był Bogdan Panhirsz, współzałożyciel grupy Polskie Składy Budowlane. Podzielił się z uczestnikami spotkania swoim wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą wiedzą. Zwrócił szczególną uwagę na czynniki warunkujące sukces takich grup – duży kapitał początkowy, liczna grupa silnych podmiotów. Według Bogdana Panhirsza, stworzenie odrębnej organizacji tego typu w branży wykładzinowej – o co pytali zgromadzeni – nie przyniosłoby tak dobrych rezultatów, jak przyłączenie się do już istniejących, potężnych grup. W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Tomasza Urbańskiego wzięli także udział: Magdalena Brzezińska z firmy Aximo, Tomasz Chyła z firmy Terry i Tomasz Kocot z firmy Lentex. Przedstawiciele branży podzielili się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami na temat grup zakupowo-sprzedażowych.

To było owocne spotkanie

Uczestnicy tegorocznego Jesiennego Spotkania Branży Wykładzinowej zgodnie podkreślają, że było to bardzo pracowite i bogate w wymianę doświadczeń wydarzenie.

Kolejny rok pełen wyzwań

Do końca roku Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy planuje zakończyć pracę nad kolejnymi Informacjami Technicznymi. Podczas listopadowego spotkania w Starachowicach wskazano także zagadnienia, które będą przedmiotem kolejnych publikacji. W planach na 2016 rok jest także cykl szkoleń dla rzeczoznawców obejmujących tematykę cementu i betonu, kolorymetrii oraz systemów podłóg podniesionych.

Autor: Katarzyna Kaźmierczak

Data dodania: 01.12.2015