Jak wynika z badań przeprowadzonych w Washington University School of Medicine w St. Louis, 1 na 20 dzieci ma ubytek słuchu w jednym uchu. Już 16% dorosłych Europejczyków cierpi z powodu pogorszenia słuchu, wystarczająco dużego, by niekorzystnie wpływać na ich codzienne życie. Rosnące obciążenie hałasem to problem, z którym musimy się mierzyć od najmłodszych lat, w szkolnych ławach…

W szkole jak na lotnisku

Hałas w szkołach jest szkodliwy zarówno dla słuchu, jak i procesów poznawczych. Uczniowie rozmawiają głośno między sobą, przekrzykując się. Nauczyciele muszą również podnosić głos. Takie sytuacje, to w szkole codzienność, mogą niestety niebezpiecznie podnieść poziom hałasu aż do 130 dB, czyli mniej więcej takiego, jaki emituje startujący odrzutowiec czy motocykl bez tłumika! Pomiary przeprowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) w jednej z warszawskich szkół, wykazały równoważne poziomy dźwięku (LAeq) równe:

Poziomy szczytowe (LCpeak) dochodziły do:

Tymczasem WHO zaleca dla środowisk, w których przebywamy w porze dziennej, natężenie dźwięku na poziomie 50 dB.

Dlaczego jest tak głośno?

Szkoła to środowisko pracy i miejsce nauki. A istotą edukacji jest przekazywanie wiedzy poprzez komunikację werbalną. To jak szybko ta wiedza zostanie przyswojona, zależy od zrozumiałości mowy, na którą wpływa sam nauczyciel, hałas tła (poziom dźwięków zakłócających), a także właściwości akustyczne pomieszczenia.

Sprawmy, by w szkołach było ciszej

Źródło: Rockfon

Cierpi uczeń i nauczyciel

Jeśli poziom tła akustycznego jest zbyt duży, zaczynamy porozumiewać się podniesionym głosem, co prowadzi do nadmiernego obciążenia narządu głosu i wielu chorób często diagnozowanych u tej grupy zawodowej, takich jak dysfonia hyperfunkcjonalna czy guzki głosowe. Aż połowa nauczycieli skarży się na problemy z głosem wynikające z poziomu hałasu w salach lekcyjnych. Naukowcy z Wydziału Inżynierii i Badań Budownictwa Uniwersytetu Herriot-Watt w Edynburgu w projekcie badawczym „Zrozumiałość mowy w salach szkolnych” dowiedli, że uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli w szkołach. Jak temu przeciwdziałać?

Na ratunek – adaptacje akustyczne

Jak powinna wyglądać klasa?

Jedną z najskuteczniejszych metod na obniżenie hałasu oraz poprawienie zrozumiałości mowy jest zastosowanie sufitów dźwiękochłonnych ze skalnej wełny mineralnej. Jest to możliwe nie tylko w nowobudowanych szkołach, ale także w obecnie istniejących obiektach.

Obiekty już istniejące:

Obiekty dopiero co powstające:

W przypadku nowych obiektów ograniczeniem jest wyłącznie budżet i wizja autora projektu. Na co zwrócić uwagę, wybierając materiały dźwiękochłonne do nowopowstających szkół? Należy zadbać o to, by współczynnik pochłaniania dźwięku był nie mniejszy niż 0,9.

Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku α jest podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych. Przyjmuje on wartości z przedziału od 0 do 1. Wartość 1 oznacza, że dźwięk został w całości pochłonięty, a 0, że nastąpiło jego całkowite odbicie.

Data dodania: 28.11.2017