Zainteresowanie parkietem w Europie ciągle wzrasta. Dzieje się to za sprawą utrzymującego trendu popularności drewnianych podłóg oraz dzięki pozytywnemu kreowaniu ich przez sektor budowlany. Wyjątkiem są Niemcy – największy europejski członek rynku parkietowego. Kraj ten oficjalnie odnotował znaczący spadek w produkcji parkietów.

Jak wynika z danych FEP (Europejskiej Federacji Parkietu) oraz firm-członków towarzyszących, zanotowano w 2017 roku niewielki wzrost globalnego rynku europejskiego o 0,3%. Produkcja na terytorium FEP potwierdza wzrost o 2,6% i przekracza próg 72 milionów m².

Statystyki produkcji

Należy zauważyć, iż od 2016 roku w przeglądzie ogólnym FEP uwzględnione zostały dane z: Chorwacji, Estonii, Portugalii i Słowenii. Poza krajami FEP, produkcja europejska szacowana jest na 14,5 miliona m² – z czego 9 milionów m² wyprodukowanych zostało w krajach Europy, a 5,5 miliona m² poza jej granicami. Produkcja w obszarze FEP wzrosła o 2,60% do objętości 72.184.490 m². Biorąc pod uwagę całkowitą produkcję w Europie (kraje należące i nienależące do FEP), produkcja w 2017 roku wzrosła o 2,15% i przekroczyła 86,7 mln m². Konsumpcja w obszarze FEP poprawiła się o 0,3%, do poziomu 779 41,514 m².

Polska ponownie zwycięża

Polska utrzymuje najwyższą pozycję w rankingu producji – na poziomie 19,17%. Szwecja zajmuje drugie miejsce z wynikiem 16,5%. Na podium znalazła się także Austria z notą 13,06%. Poza podium znalazły się Niemcy. Konsumpcja w obszarze FEP wzrosła o 234.994 m², co daje 3% więcej, niż w ubiegłym roku. Pod względem zainteresowania na kraj Niemcy zajmują pierwsze miejsce. Na drugim miejscu była Francja, a tuż za nią Szwecja.

Udział gatunków drewna w produkcji parkietu

Udział dębu w wykorzystaniu drewna pozostaje nadal stabilny na poziomie 80,6% w porównaniu do 2016 roku, gdzie udział wynosił 80,8%. Zużycie gatunków drzew tropikalnych nadal stanowi 4%. Innymi, najczęściej wybieranymi gatunkami drzew są jesion i buk. W porównaniu z ubiegłym rokiem, ich udział w procesie produkcji parkietów minimalnie wzrósł.

Perspektywy na dalsze lata

Po kilku latach dość trudnej sytuacji na rynku, ogólne tendencje nareszcie zaczęły przybierać pozytywne barwy. Wyniki z pierwszego kwartału bieżącego roku wskazują, iż pozytywny trend utrwala się. Wyjątkiem są cały czas Niemcy, które po raz kolejny odnotowują spadek. Pozostałe rynki doświadczają niewielkich i stopniowych wzrostów w zainteresowaniu podłogami drewnianymi.

Podstawa to oryginał

Na rynku dostępnych jest wiele zamienników prawdziwych, drewnianych parkietów. Często te substytuty są mylnie określane mianem parkietu, co wywołuje zamieszanie wśród konsumentów. Jak podkreślają członkowie FEP, jedynym prawdziwym parkietem jest ten, wykonany z prawdziwego, trwałego surowca Real Wood, pochodzący z lasów o zrównoważonym zarządzaniu.

Data dodania: 21.08.2018