Kryzys gospodarczy nie został jeszcze całkowicie zażegnany, jednak ten fakt nie przeszkadza europejskiemu rynkowi podłóg laminowanych wracać na właściwe tory. W podsumowaniu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF) szczególne wzrosty odnotowała Europa Wschodnia, zwiększył się także eksport do Azji i Ameryki Północnej.

Niewielkie spadki sprzedaży odnotowano jeszcze na terenie Europy Zachodniej, ale generalnie rok 2013 dla członków EPLF okazał się korzystny. W minionym roku 21 firm zrzeszonych jako członkowie zwyczajni w EPLF sprzedało 463 miliony m2 podłóg laminowanych – w 2012 roku sprzedaż wyniosła 460 mln m2, co oznacza wzrost o około 0,7%.

W minionym roku niewielki spadek sprzedaży odnotowały firmy w Europie Zachodniej (niecałe 3%) – z 298 mln m2 w 2012 roku do poziomu 290 mln m2 w 2013.

Niemcy odnotowały spadek z poziomu 76 mln m2 w 2012 do 72 mln m2. Wciąż jednak jest to największy jednolity rynek i zdecydowany lider wśród państw z Europy Zachodniej. Turcja zajęła w tym zestawieniu drugą pozycję osiągając wynik sprzedaży o milion metrów kwadratowych niższy niż w 2012 roku (65 mln m2 w 2013). Ten wynik jest satysfakcjonujący dla tureckich producentów laminatów zrzeszonych w EPLF. Identyczny spadek zanotowały firmy z Francji – z 40 do 39 mln m2, co pozwoliło na zachowanie trzeciego miejsca. Stabilny wynik sprzedaży odnotowała czwarta na liście Wielka Brytania – 29 mln m2 (tak samo jak w 2012) oraz piąta Holandia (sprzedaż na poziomie 19 mln m2 zarówno w 2012, jak i 2013 roku). Hiszpania utrzymała szóstą pozycję z niewielkim spadkiem sprzedaży z 15 mln m2 na 14 mln m2 w 2013 roku.

Kraje z Europy Wschodniej zrzeszone w EPLF odnotowały natomiast 4-procentowy wzrost sprzedaży – z 99 do 103 mln m2. Polska z pozycją lidera tego zestawienia zwiększyła sprzedaż z 24 mln do 25 mln m2. Drugie miejsce przypadło Rosji, w której sprzedaż laminatów odnotował delikatny wzrost z 23,7 mln do 23,9 mln m2. Trzecie miejsce przypadło Rumunii z sprzedażą na poziomie 10 mln m2 (9,8 mln m2 w 2012 roku). Czwarta pozycja przypadła Ukrainie, która odnotowała sprzedaż na poziomie 9 mln m2 (2012: 8 mln m2). Piątą pozycję zajęły Węgry z 4,6 mln sprzedanych m2 (2012: 4,2 mln m2). Na pogorszenie wyników rynku Europy Wschodniej mogą mieć w 2014 roku wpływ wydarzenia na Ukrainie i ewentualne sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską i USA.

W 2011 roku europejscy producenci doświadczyli dramatycznego spadku sprzedaży – z 41 mln m2 do 27 mln m2 – w Ameryce Północnej. W 2012 roku wynik ten wyniósł zaledwie 23 mln m2. Przyczyną spadku była trudna sytuacja gospodarcza w USA. W 2013 roku sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła – do poziomu 28 mln m2. W Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost sprzedaży z poziomu 12 mln m2 do 16 mln m2. Kanada osiągnęła natomiast taki sam wynik jak w roku 2012 – 11 mln m2.

Stabilny poziom 17 mln m2 utrzymała z kolei Ameryka Południowa. Nieco rozczarował rynek chilijski, w którym sprzedaż wyniosła w 2013 roku 6 mln m2 (w 2012 roku 6,5 mln m2). Wzrost odnotował natomiast Meksyk – z 4,3 mln m2 do 5 mln m2.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż produktów producentów-członków EPLF wyniósł niewielki wzrost – z 12 mln do ok. 13 mln m2. Chiński rynek (włączając Hong Kong) odnotował szczególny wzrost importu europejskich podłóg laminowanych z sektora premium (z 3 mln do 4 mln m2).

Data dodania: 02.03.2014