W przeddzień objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w Krakowie rozpoczął się doroczny zjazd przedsiębiorstw, specjalizujących się w produkcji płyt wiórowych, MDF i OSB. W dniach 30 czerwca – 1 lipca w stolicy Małopolski odbyło się Walne Zgromadzenie EPF 2011 (The EPF Annual General Meeting 2011).

Za zwieńczenie spotkania należy uznać międzynarodową konferencję z udziałem członków Europejskiej Federacji Producentów Płyt Drewnopochodnych (European Panel Federation) – organizacji, zrzeszającej producentów płyt wiórowych, MDF i OSB z 25 krajów naszego kontynentu. Wystąpienia prelegentów miały miejsce 1 lipca w krakowskim hotelu Sheraton.

Walne Zgromadzenie co roku organizowane jest w innym kraju. Tym razem wybór padł na polski Kraków, a głównym punktem programu była prezentacja Rocznego Raportu EPF (2010 – 2011). Wydarzenie zorganizowały spółki, zrzeszone w EPF: Pfleiderer Grajewo SA oraz Kronopol Sp. z o.o. Żary z grupy Krono Group Swiss. Spośród polskich przedsiębiorstw w posiedzeniu partycypowali: Silekol Sp. z o.o., należący do Grupy Pfleiderer Grajewo SA, a także Schattdecor, Multimon AG, Impress Decor Polska Sp. Z.o.o., Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz media branżowe. Ponadto warto odnotować fakt, iż na liście uczestników konferencji znalazł się Zbigniew Kamiński z Departamentu Rozwoju Gospodarki. Z dużym entuzjazmem odniósł się on do przedsięwzięcia EPF. Oprócz naszego kraju (23 uczestników) najsilniej prezentowane były Niemcy (18 uczestników), Belgia (9 uczestników), Włochy (7 uczestników) i Austria (6 uczestników).

Na Doroczne Walne Zgromadzenie EPF 2011 zaproszeni zostali członkowie zarządów firm stowarzyszonych i producentów płyt wiórowych oraz materiałów drewnopochodnych, ale także reprezentanci europejskich instytucji badawczych i naukowych oraz przedstawiciele mediów, związanych z branżą drzewną i przetwórstwem drewna. Wśród polskiej prasy znalazł się także m.in. portal myfloor.pl. W tegorocznym zjeździe uczestniczyli nie tylko europejscy przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele firm z Indii (ITEE oraz FIPPI) i USA (Composite Panel Association).

Na szczególną uwagę zasługuje raport, którego fragmenty wygłosił i zreferował prezes EPF, Ladislaus Döry. Nie tylko nakreślił on cele, realizowane przez Europejską Federację Producentów Płyt Drewnopochodnych, ale także zasugerował, w których obszarach pozostało najwięcej do zrobienia. Ważną część raportu zajmuje aspekt ochrony środowiska. Swoją działalność pokrótce przedstawiła także firma Silekol z Kędzierzyna-Koźle, specjalizująca się w produkcji kleju.

Roczny Raport EPF 2010 – 2011 (EPF Annual Report 2010 – 2011)

Najnowsza publikacja EPF składa się z ponad 300 stron. Raport podzielony został na 10 rozdziałów, ponadto zawiera 4 dodatkowe opracowania – tematy specjalne. W rozdziale pierwszym prezes Ladislaus Döry wyłożył, jakie jest stanowisko producentów płyt drewnopochodnych z Europy Zachodniej do przemysłu drzewnego. W rozdziale II zaprezentowano statystyki, dotyczące płyt wiórowych, MDF i OSB w państwach członkowskich EPF, zaś w rozdziale III – dane na temat potentatów spoza Europy. W kolejnych rozdziałach omówiono użytkowników przemysłu z prezentowanej branży, taryfy celne, zagadnienia techniczne, aspekty cieszące się wysokim poziomem poparcia EPF, problematykę środowiska i projekty badawcze. W ostatnim rozdziale zamieszczono listę miast, w którym odbywały się doroczne zjazdy federacji – począwszy od roku 1958, kiedy funkcjonował jeszcze FESYP, poprzez 1986 – 1997, gdy mieliśmy do czynienia z EMB, poprzez okres od roku 1998, kiedy federacja zaczęła działać pod obecną nazwą do chwili obecnej. Do Rocznego Raportu EPF dołączono broszurę, zawierającą listę wszystkich członków EPF, opis ich specjalizacji i dane kontaktowe.

Udział w produkcji płyt wiórowych, MDF i OSB – prognozy na rok 2011

Przewiduje się, że w 2011 roku kraje, zrzeszone w EPF, wyprodukują 31,060 tys. m³ płyt wiórowych. Prawdopodobnie największy udział w produkcji będą miały Niemcy (6,695 tys. m³). Zgodnie z prognozami kraje z Europy Środkowo-Wschodniej odpowiedzialne będą za produkcję 7,999 tys. m³. Jednocześnie należy podkreślić, że w 2010 roku produkcja w Niemczech spadła o -0,8%, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Również w krajach z Europy Środkowo-Wschodniej w 2010 roku nastąpiła zniżka, w porównaniu z rokiem 2009, ale skala spadków była mniejsza i wyniosła -0,1%.

Produkcja płyt wiórowych w latach 2008-2011

W przypadku MDF w 2011 roku pozycję lidera powinny utrzymać Niemcy. Prognozy wskazują na zdolności produkcyjne na poziomie 4,460 tys. m³ MDF w przypadku Niemiec i 2,115 tys. m³ MDF w przypadku Polski w 2011 roku. Warto podkreślić, że pod tym względem od 2007 roku, kiedy to wyprzedziliśmy Hiszpanię, zajmujemy 2. miejsce w Europie. Łączne zdolności produkcyjne krajów europejskich w tym sektorze powinny wynieść w 2011 roku 15,365 tys. m³.

Zdolności produkcyjne MDF w Europie w latach 2008-2011

Porównując zdolności produkcyjne OSB poszczególnych krajów europejskich, zrzeszonych w EPF, również nietrudno dostrzec, iż od lat niezmiennie pierwsze miejsce na podium zajmują Niemcy, wytwarzające 1,300 tys. m³ OSB w latach 2009 i 2010 – na rok 2011 przewiduje się, że zdolności produkcyjne Niemiec będą znajdowały się na tym samym poziomie. Drugą pozycję za naszymi sąsiadami zajmują ex aequo Łotwa, Rumunia i Czechy – zdolne wyprodukować po 500 tys. m³ OSB w latach 2009 i 2010, a prawdopodobnie także w 2011 roku. Prognozy dla Polski na rok 2011 wynoszą 400 tys. m³ OSB, a więc nasze zdolności produkcyjne nie powinny zmienić się od 2010 roku. Jednocześnie w roku 2009 wynosiły one zaledwie 95 tys. m³ OSB. Łącznie analitycy spodziewają się, że zdolności produkcyjne Europy w dziedzinie OSB wyniosą w bieżącym roku 4,940 tys. m³.

Zdolności produkcyjne OSB w Europie w latach 2008-2011

Poważny problem, z jakim borykają się producenci płyt wiórowych, MBF i OSB stanowi fakt, że koszty produkcji rosną szybciej niż inflacja. Stowarzyszenie usiłuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje.

Stanowisko EPF wobec wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego w energetyce

Europejska Federacja Producentów Płyt Drewnopochodnych przyjęła stanowisko, zgodnie z którym jedno z zagrożeń dla przemysłu drzewnego stanowi produkcja energii z wykorzystaniem biomasy. Drewno nie ma zastosowania wyłącznie w przemyśle papierniczym, wytwarzaniu wyrobów drewnopochodnych i budownictwie, ale także służy jako surowiec do produkcji energii. Do biomasy należą m.in. drzewa, hodowane dla celów energetycznych. EPF podkreśla, że drewno posiada zdolność akumulacji dwutlenku węgla. Organizacja obstaje przy tym, że zużyte produkty drewniane powinny być ponownie przetwarzane, zaś spalane – dopiero po wtórnym zużyciu. Zastosowanie drewna w energetyce z jednej strony powoduje ograniczenie jego zasobów, a z drugiej – redukcję materiałów, które powstrzymują emisję dwutlenku węgla.

Jak zaznacza Europejska Federacja Producentów Płyt Drewnopochodnych, udzielając dofinansowania przedsiębiorstwom, wykorzystującym drewno, Unia Europejska faworyzuje sektor energetyczny. Zdaniem EPF wsparcie finansowe UE obraca się nie tylko na niekorzyść środowiska – spalanie drewna staje się przez nie bardziej opłacalne niż wykorzystanie tego materiału w inny sposób, – ale także może doprowadzić do redukcji zatrudnienia w wielu firmach.

EPF apeluje do Unii Europejskiej, aby ta zmieniła swoje nastawienie do biomasy pochodzenia leśnego, wykorzystywanej do produkcji energii. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność nie tylko w trosce o miejsca pracy w branży drzewnej, ale także o środowisko. Zdaniem analityków z EPF, jeżeli UE nie zmieni swojej polityki energetycznej, ucierpi na tym nie tylko sektor, produkujący płyty drewnopodobne na terenie wspólnoty i całe środowisko naturalne. Należy bowiem podkreślić, że nie tylko drzewa, ale także produkty wykonane z drewna zatrzymują dwutlenek węgla na wiele lat.

W związku z powyższym 24 czerwca 2010 roku w Dreznie, gdzie miało miejsce zeszłoroczne Walne Zgromadzenie EPF, stowarzyszenie oraz Verband der Holzwerkstoffindustrie podpisały rezolucję w sprawie uczciwych warunków konkurencji na polu wykorzystania drewna jako materiału i źródła energii.

***

Nie sposób nie docenić integracyjnych walorów konferencji EPF. Przedstawiciele poszczególnych organizacji mieli okazję do wymiany własnych doświadczeń i kontaktów. Blisko stu osobowa grupa zaproszonych gości mogła czynnie uczestniczyć w dyskusji, której motywem przewodnim była produkcja materiałów drewnopochodnych. Podczas konferencji można było m.in. dowiedzieć się, jaki jest udział w produkcji płyt wiórowych, OSB i MDF poszczególnych krajów – zwłaszcza liderów w tej branży, poznać szanse i zagrożenia dla firm, specjalizujących się w tej dziedzinie oraz uzupełnić swoją wiedzę o aspekt ochrony środowiska.

Organizacja EPF – Europejska Federacja Producentów Płyt Drewnopochodnych (European Panel Federation) została założona w 1999 r. Przejęła ona obowiązki po FESYP – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Producentów Płyt Wiórowych (European Federation of Associations of Particleboard Manufacturers), która od 1958 r. odpowiedzialna była za monitorowanie poczynań członków stowarzyszenia oraz opracowywanie ich strategii działania, obejmujących takie obszary jak technika i środowisko. W chwili obecnej stowarzyszenie EPF zrzesza 25 państw członkowskich.

Data dodania: 13.07.2011