Uzupełnione przez członków FEP (Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego) informacje dotyczące rynku podłóg drewnianych w 2012 roku, nadal nie wskazują na poprawę sytuacji. Oczywiście różnie wypada to na poszczególnych rynkach państw europejskich.

W porównaniu do 2011 roku, ogólne dane dotyczące zapotrzebowania na podłogi drewniane w obszarze zrzeszonym w FEP, wskazują na spadek o 5,88% (do poziomu 87 509 000 m²) w 2012 roku.

Część firm zdecydowała się przenieść swoją produkcję do krajów niezrzeszonych w FEP. Łączna produkcja w obszarze zrzeszonym w FEP spadła o 4,7% (68 266 133 m2), natomiast całkowitą produkcję podłóg drewnianych w Europie (kraje zrzeszone w FEP i kraje UE spoza FEP) szacuje się na ponad 75 milionów m2. Wzrost produkcji odnotowano w Polsce i w Belgii, inne kraje utrzymały stabilny poziom.

Produkcja podłóg drewnianych – wyniki dla 2012 roku

Struktura produkcji parkietów z uwzględnieniem ich rodzajów w 2012 roku była podobna do tej obserwowanej w latach 2010-2011 – podłogi warstwowe stanowiły 78% całej produkcji, 20% – podłogi lite (z lamparkietami) i 2% – mozaika. Czołową pozycję kraju o największej produkcji podłóg drewnianych umacnia Polska z 18,97% udziałem. Na drugim miejscu plasują się Niemcy (15,24%), a na trzecim Szwecja (13,3%).

Zapotrzebowanie na podłogi drewniane – wyniki dla 2012 roku

Zainteresowanie podłogami drewnianymi nadal największe jest w Niemczech – zapotrzebowanie wyniosło tam 23,98% (wzrost o 2% w porównaniu z 2010 rokiem). Na następnym miejscu jest Francja z 14,32% udziałem. Włochom udało się natomiast utrzymać trzecią pozycję z wynikiem 9,32%.

Największe zapotrzebowanie na podłogi drewniane „na głowę” jest w Austrii (0,88 m²) i Szwajcarii (0,73 m²). Trzecie miejsce pod tym względem zajmuje Szwecja (0,66 m²). W całym obszarze zrzeszonym w FEP zapotrzebowanie na jednego mieszkańca wyniosło 0,22 m².

Popularność gatunków drewna

Wykorzystanie poszczególnych gatunków drewna w 2012 w dalszym ciągu pogłębia przewagę dębu (niemal 70%). Spada natomiast zainteresowanie tropikalnymi gatunkami drewna – do poziomu 6,2%. Jesion i buk były wybierane przez odpowiednio 6,5% i 6,1% zainteresowanych podłogami z drewna.

Prognozy na 2014 rok

W ciągle niestabilnej sytuacji gospodarczej w UE, gdzie nawet wiodące instytucje finansowe i Komisja Europejska muszą zmieniać swoje prognozy praktycznie co tydzień, jest praktycznie niemożliwym przewidywanie zmian w europejskim przemyśle parkietowym w najbliższych latach.

Przyszłość rynku parkietów będzie zależna od ogólnego stanu branży budowlanej, dostępności kredytów mieszkaniowych (zwłaszcza dla ludzi młodych), poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu zaufania konsumentów.

Niemniej, jak czytamy w raporcie FEP, od początku kryzysu w 2008 roku europejski przemysł parkietowy okazuje się być w miarę stabilny i dobrze radzi sobie z przeciwnościami. Udało się nawet obronić udział w rynku przed konkurencyjnymi rozwiązaniami podłogowymi. To pozwala uczestnikom tego rynku bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Data dodania: 26.07.2013