„Kolorystyka Traktu Królewskiego” to projekt, który od 2006 r. realizuje Biuro Konserwatora Zabytków w Warszawie. Program ten ma na celu zdobycie wiedzy o historii koloru i weryfikację kolorystyki fasad w tych przypadkach, gdy badania konserwatorskie wykażą istnienie oryginalnego tynku z warstwą malarską i kolejne warstwy.

22-24 września 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska pod hasłem: ,,Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwatorstwo”.

W ramach programu prowadzone są także badania powłok malarskich elewacji zabytków architektury, przy których trwają prace konserwatorskie. W wyniku ostatnich badań, odtworzono oryginalną kolorystykę kilku obiektów zabytkowych, co wzbudziło duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję w mediach i środowisku naukowym.

We wrześniu 2010 r. przypada 30. rocznica wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawska Starówka została wpisana ,,jako wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego”. W trakcie odbudowy staromiejskie kamienice otrzymały współczesny, barwny wystrój. Jubileusz wpisu na Listę UNESCO, Urząd m. st. Warszawy chce uczcić Międzynarodową Konferencją.

Data dodania: 30.08.2010