Spółka Kronopol została wyróżniona w rankingu “Filary Polskiej Gospodarki” w województwie lubuskim. Laureaci plebiscytu to firmy, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz angażują się w działania CSR.

Ranking “Filary Polskiej Gospodarki” organizowany jest przez Puls Biznesu. Ma on na celu wyróżnienie firm o stabilnej pozycji, pozytywnie wpływających na rozwój regionów, w których prowadzą działalność. Do grona laureatów plebiscytu trafiają przedsiębiorstwa zaangażowane w działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wspierające przedsiębiorczość.

Spółka Kronopol znalazła się w gronie firm, które zostały wyróżnione w rankingu dziennika. Przedsiębiorstwo zostało docenione za szeroko rozumiane postępowanie etyczne w działalności gospodarczej, respektowanie praw pracowników oraz dbałość o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Ranking został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Data dodania: 24.05.2013