Audytorzy z Germanischer Lloyd po gruntownej kontroli przedłużyli ważność do 2015 roku posiadanych przez szczecineckie spółki Kronospan certyfikatu ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością.

ISO jest wdrożone w trzech spółkach Kronospan w Szczecinku. Każda z nich w zakresie operacyjnym ma indywidualne systemy. Wszystkie zostały zweryfikowane i pozytywnie ocenione przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą – Germanischer Lloyd, która jest uznawana za jedną z najlepszych w zakresie certyfikacji systemów zarządzania. Specjalizuje się w branży przetwórstwa drewna.

Certyfikat ISO jest obiektywnym i akceptowanym w 160 krajach świata wyznacznikiem jakości usług i produkcji. Dokument ten podlega zawsze takim samym normom, niezależnie od kraju, kultury i innych czynników. Przyznanie certyfikatu wiąże się ze spełnieniem oraz wdrożeniem wielu, często kosztownych i bardzo surowych regulacji i przepisów.

Zadaniem niezależnej jednostki certyfikującej jest ocena, czy wdrożone systemy spełniają wymagania normy ISO 9001:2008 w ramach audytów certyfikujących i odnowieniowych oraz czy system jest utrzymywany i prawidłowo nadzorowany – w ramach audytów kontrolnych.

Kronospan co trzy lata poddaje się audytowi odnowieniowemu, dodatkowo każdego roku przechodzi kontrolę nadzoru. Spółki uzyskały potwierdzenie, iż wdrożone w nich systemy zarządzania spełniają wszystkie wymagania normy ISO 9001:2008 oraz są utrzymywane i nadzorowane.

Data dodania: 22.02.2012